Hlasování poslance
Robert Vokáč
42. schůze, 29. 3. 2005

Procedurální hlasování
68 (29. 3. 2005)

32. Návrh poslanců Karla Černého, Radima Turka a dalších na vydání zákona o poskytování příspěvku k důchodům účastníkům národního boje za osvobození /sněmovní tisk 909/ - prvé čtení
69 - 71 (29. 3. 2005)

36. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s její výpovědí Úmluva o potlačování obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých osob a její závěrečný protokol ze dne 21. března 1950 /sněmovní tisk 798/ - prvé čtení
72 - 73 (29. 3. 2005)

37. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rozhodnutí zástupců vlád členských států zasedajících v Radě Evropské unie o výsadách a imunitách udělených Evropské obranné agentuře a jejím zaměstnancům, podepsané dne 10. listopadu 2004 v Bruselu /sněmovní tisk 889/ - prvé čtení
74 - 75 (29. 3. 2005)

38. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Druhý dodatkový protokol k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních (Štrasburk, 8. listopadu 2001) /sněmovní tisk 893/ - prvé čtení
76 (29. 3. 2005)

39. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností, podepsaná dne 3. února 2005 v Bratislavě /sněmovní tisk 907/ - prvé čtení
77 (29. 3. 2005)

52. Informace předsedy vlády o postupu ve věci žaloby majitelů bytových domů proti České republice u Evropského soudu pro lidská práva
78 (29. 3. 2005)

53. Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2003 /sněmovní tisk 827/
79 (29. 3. 2005)

54. Programy podpory malého a středního podnikání 2005 - 2006 /sněmovní tisk 847/
80 - 83 (29. 3. 2005)

55. Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2005 /sněmovní tisk 870/
84 (29. 3. 2005)

56. Zpráva o cenové kontrole za 1. pololetí 2004 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky /sněmovní tisk 890/
85 - 90 (29. 3. 2005)

57. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 7. 2004 do 31. 12. 2004 /sněmovní tisk 913/
91 (29. 3. 2005)

59. Zpráva České národní banky o měnovém vývoji za rok 2004
92 (29. 3. 2005)


ISP (příhlásit)