Hlasování poslance
Robert Vokáč
35. schůze, 23. 9. 2004

Procedurální hlasování
56 (23. 9. 2004)

32. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 718/ - prvé čtení
57 - 62 (23. 9. 2004)

33. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony a některé další zákony /sněmovní tisk 747/ - prvé čtení
63 - 67 (23. 9. 2004)

34. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č.186/2004 Sb. /sněmovní tisk 741/ - prvé čtení
68 (23. 9. 2004)

38. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění zákona č. 96/2004 Sb. /sněmovní tisk 749/ - prvé čtení
69 - 71 (23. 9. 2004)

39. Vládní návrh zákona, jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití /sněmovní tisk 750/ - prvé čtení
72 - 73 (23. 9. 2004)

70. Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu
74 (23. 9. 2004)


ISP (příhlásit)