Sněmovní tisk 747
Novela z. o rozpoč. určení daní

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 7. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 747/0 dne 29. 7. 2004.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 27. 7. 2004. Určil zpravodaje: Ladislav Šustr a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor (rozhodnutí č. 40)

 • 1

  Čtení proběhlo 23. 9. 2004 na 35. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1261).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 11. 2004 na 37. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 11. 2004 na 37. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 747/4, který byl rozeslán 9. 11. 2004.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 11. 2004 na 38. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 52, usnesení č. 1382).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 25. 11. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 457, dokument 457/0.

 • O

  Organizační výbor dne 1. 12. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Mgr. Jiří Brýdl) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Milan Balabán).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 8. 12. 2004 a přijal usnesení č. 8, které bylo rozdáno jako tisk 457/1 (záznam z jednání).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 8. 12. 2004 a přijal usnesení č. 387, které bylo rozdáno jako tisk 457/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 15. 12. 2004 a přijal usnesení č. 16, které bylo rozdáno jako tisk 457/3 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh zařazen na schůzi Senátu.
  Senát návrh dne 16. 12. 2004 neprojednal nebo k němu nepřijal usnesení.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 12. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 28. 12. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 29. 12. 2004.

Zákon vyhlášen 3. 1. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 1 pod číslem 1/2005 Sb.Hesla věcného rejstříku: Rozpočet, Samospráva, Správa státní, Správa státních hmotných rezerv

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Kultura, Národní hospodářství, Obrana a bezpečnost, Státní správa a justice, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: daň z přidané hodnoty, daň z příjmů, místní daň, obecní rozpočet, rozpočet kraje, územní samospráva

Navržené změny předpisů (14)ISP (příhlásit)