Hlasování
9. schůze, 10. 2. 1999

23. Návrh poslance Jiřího Payna na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 84/ - prvé čtení
93 - 96 (10. 2. 1999)

40. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 34/ - třetí čtení
97 - 103 (10. 2. 1999)

41. Senátní návrh zákona o jednacím řádu Senátu /sněmovní tisk 47/ - třetí čtení
104 - 106 (10. 2. 1999)

40. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 34/ - třetí čtení
107 (10. 2. 1999)

41. Senátní návrh zákona o jednacím řádu Senátu /sněmovní tisk 47/ - třetí čtení
108 - 122 (10. 2. 1999)

45. Změny ve složení prezidia Pozemkového fondu České republiky - /nedokončené jednání ze 7. schůze Poslanecké sněmovny/
123 - 126 (10. 2. 1999)

46. Návrh na odvolání členů a na volbu místopředsedy a členů prezidia Pozemkového fondu České republiky
127 - 130 (10. 2. 1999)

47. Návrh na volbu člena stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky
131 (10. 2. 1999)

32. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropská charta místní samosprávy ze dne 15.října 1985, která byla za Českou republiku podepsána ve Štrasburku dne 28.května 1998 /sněmovní tisk 14/ - druhé čtení
132 - 134 (10. 2. 1999)

42. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, ve znění zákona č. 152/1995 Sb. /sněmovní tisk 51/ - třetí čtení
135 - 138 (10. 2. 1999)

43. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 54/ - třetí čtení
139 (10. 2. 1999)

44. Senátní návrh zákona o svobodném přístupu k informacím a o změně dalších zákonů (zákon o svobodě informací) /sněmovní tisk 16/ - třetí čtení
140 (10. 2. 1999)

60. Pravidla hospodaření poslaneckých klubů na rok 1999
141 - 142 (10. 2. 1999)

44. Senátní návrh zákona o svobodném přístupu k informacím a o změně dalších zákonů (zákon o svobodě informací) /sněmovní tisk 16/ - třetí čtení
143 - 200 (10. 2. 1999)

Procedurální hlasování
201 (10. 2. 1999)

59. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k předložené zprávě o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou
202 (10. 2. 1999)

52. Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 1999 /sněmovní tisk 63/
203 - 204 (10. 2. 1999)


ISP (příhlásit)