Stenografický zápis 9. schůze, 5. února 1999


(Schůze opět zahájena v 9.04 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


7. Senátní návrh zákona o svobodném přístupu k informacím a o změně dalších zákonů (zákon o svobodě informací) /sněmovní tisk 16/ - druhé čtení

Senátor Michael Žantovský
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec Vladimír Mlynář
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Josef Jalůvka
Poslanec Vladimír Mlynář
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Dalibor Matulka
Senátor Michael Žantovský
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Vladimír Mlynář
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Marek Benda
Poslanec Josef Jalůvka
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Dalibor Matulka
Senátor Michael Žantovský


21. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění zákona č. 286/1995 Sb. /sněmovní tisk 111/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Miloslav Výborný
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Bohuslav Záruba
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Pavel Šafařík
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Zdeněk Kořistka
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Jaromír Schling
Poslanec Josef Jalůvka
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Jaroslav Plachý


22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 112/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslankyně Ludmila Müllerová
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Václav Krása
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslankyně Ludmila Müllerová
Poslanec Evžen Snítilý
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Milan Ekert
Poslankyně Eva Dundáčková


24. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o přístupu Bulharské republiky ke Středoevropské dohodě o volném obchodu, podepsaná dne 17. července 1998 v Sofii /sněmovní tisk 71/ - prvé čtení

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Jaromír Kohlíček


25. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Rozhodnutí Společného výboru č. 3/1998 k Dohodě mezi státy Evropského sdružení volného obchodu a Českou republikou o zrušení Protokolu C /sněmovní tisk 72/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Miroslav Máče


26. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy, Rada Evropy číslo 121, sjednaná v Granadě dne 3. října 1985, která byla za Českou republiku podepsána ve Štrasburku dne 24. června 1998 /sněmovní tisk 83/ - prvé čtení

Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslankyně Vlasta Štěpová


27. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o sociálním zabezpečení, podepsaná v Praze dne 25. listopadu 1998 /sněmovní tisk 86/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jan Svoboda
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Jan Svoboda


28. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Paraguayskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 21. října 1998 v Asuncionu /sněmovní tisk 79/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslanec Václav Nájemník


29. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 27. února 1998 v Pchjongjangu /sněmovní tisk 85/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslanec Jiří Vlach


30. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Jihoafrickou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 14. prosince 1998 v Praze /sněmovní tisk 94/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslanec Pavel Tollner
Poslanec Svatomír Recman


31. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Kostarickou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 28. října 1998 v San José /sněmovní tisk 109/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslanec Václav Nájemník


33. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 13. února 1998 v Ulánbátaru /sněmovní tisk 23/ -druhé čtení

Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslankyně Vlasta Štěpová
Poslanec Svatomír Recman


34. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Sofii dne 9. dubna 1998 /sněmovní tisk 27/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslanec Lubomír Zaorálek
Poslanec Svatomír Recman


35. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 17. září 1998 v Praze /sněmovní tisk 49/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslanec Vojtěch Vymětal
Poslanec Svatomír Recman


36. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a z majetku, podepsaná v Almaty dne 9. dubna 1998 /sněmovní tisk 56/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Svatomír Recman


37. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Vídeňská úmluva o sukcesi států ve vztahu ke smlouvám, sjednaná dne 23. srpna 1978 ve Vídni /sněmovní tisk 59/ - druhé čtení

Ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan
Poslanec Jan Zahradil
Místopředseda PSP Stanislav Gross

(Schůze přerušena ve 14.02 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP