Stenografický zápis 9. schůze, 4. února 1999


(Schůze zahájena v 9.02 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


57. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců

Poslanec Miroslav Grebeníček
Ministr zdravotnictví ČR Ivan David
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Vojtěch Filip
Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslanec Vojtěch Filip
Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslanec Miloslav Vlček
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Eduard Zeman
Poslanec Josef Jalůvka
Poslanec Miloslav Vlček
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Petr Šulák
Poslanec Jan Klas
Poslanec Petr Nečas
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Jiří Hofman
Poslanec Stanislav Němec
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Milan Zuna
Ministr bez portfeje ČR Jaroslav Bašta
Poslanec Miloslav Výborný
Ministr bez portfeje ČR Jaroslav Bašta
Poslanec Miloslav Výborný
Ministr bez portfeje ČR Jaroslav Bašta
Poslanec Miloslav Výborný
Poslankyně Eva Dundáčková
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Milan Zuna
Poslanec Pavel Severa
Ministr bez portfeje ČR Jaroslav Bašta
Poslanec Václav Nájemník
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Ivan Langer


17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 106/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Milan Zuna
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Stanislav Volák
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Stanislav Volák
Poslanec Radim Chytka
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec František Brožík
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Jiří Hofman
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Schůze přerušena ve 12.29 hodin.)
(Schůze zahájena ve 14.01 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Karel Vymětal
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání přerušeno do 14.35 hodin.)
(Schůze opět zahájena ve 14.35 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze přerušena ve 14.37 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 15.07 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 90/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Jaroslav Gongol
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Rudolf Tomíček


20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 110/ - prvé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Ivan David
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslankyně Taťána Jirousová
Poslanec František Brožík

(Schůze přerušena v 15.43 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 16.00 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


58. Ústní interpelace poslanců na předsedu vlády a ostatní členy vlády

Poslanec Michal Lobkowicz
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Michal Lobkowicz
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Petr Mareš
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Petr Mareš
Poslanec Jaromír Kohlíček
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Jaromír Kohlíček
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze přerušena v 16.43 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 17.00 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Zdeněk Kořistka
Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslanec Zdeněk Kořistka
Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslanec Jaroslav Lobkowicz
Poslanec Miroslav Beneš
Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Ministr financí Ivo Svoboda
Poslanec Miroslav Beneš
Ministr financí Ivo Svoboda
Poslankyně Alena Svobodová
Poslankyně Eva Dundáčková
Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslankyně Eva Dundáčková
Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslanec Václav Exner
Ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan
Poslanec Václav Exner
Poslankyně Kateřina Dostálová
Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslankyně Kateřina Dostálová
Poslanec Vladimír Paulík
Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslankyně Ludmila Müllerová
Poslanec Jaromír Kohlíček
Ministr zdravotnictví ČR Ivan David
Poslanec Jaromír Kohlíček
Ministr zdravotnictví ČR Ivan David
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze přerušena v 18.28 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP