Hlasování
9. schůze, 9. 2. 1999

Procedurální hlasování
77 - 78 (9. 2. 1999)

49. Informace ministra financí o dopadu revidované prognózy vývoje české ekonomiky na státní rozpočet
79 - 82 (9. 2. 1999)

Procedurální hlasování
83 (9. 2. 1999)

50. Zpráva vlády České republiky o aktuální situaci vzniklé na trhu vepřového masa v souvislosti s obnovením dovozu této komodity a na trhu mléka v souvislosti s krizí odbytu prvovýrobců a o možnostech řešení této situace
84 - 89 (9. 2. 1999)

14. Návrh poslanců Evžena Snítilého, Jana Bláhy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů) /sněmovní tisk 82/ - prvé čtení
90 - 92 (9. 2. 1999)


ISP (příhlásit)