Sněmovní tisk 34
Senátní návrh novel zákonů o nemocenském pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Senát

 • PS

  Skupina senátorů (Milan Štěch, Richard Falbr, František Bartoš, Karel Vachta, František Jirava, Ladislav Svoboda a Karel Barták) předložila Senátu návrh zákona . Návrh zákona rozeslán dne 13. 3. 2003 senátorům jako tisk 1998/83/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (RNDr. Alena Palečková) a přikázal tisk k projednání: Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu (Mgr.  Karel Vachta), Ústavně-právní výbor (JUDr.  Jiří Vyvadil), Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jaroslav Petřík), Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Zdeněk Vojíř), Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MUDr. Milan Špaček).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 10. 6. 1998 a přijal usnesení č. 1998/20, které bylo rozdáno jako tisk 1998/83/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 10. 6. 1998 a přijal usnesení č. 1998/76, které bylo rozdáno jako tisk 1998/83/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 15. 7. 1998 a přijal usnesení č. 1998/71, které bylo rozdáno jako tisk 1998/83/3 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 15. 7. 1998 a přijal usnesení č. 1998/56, které bylo rozdáno jako tisk 1998/83/4 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 15. 7. 1998 a přijal usnesení č. 1998/28, které bylo rozdáno jako tisk 1998/83/5 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 15. 7. 1998 a přijal usnesení č. 1998/49, které bylo rozdáno jako tisk 1998/83/6 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 16. 9. 1998 na 1998/6. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 1998/127).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 22. 9. 1998.
Zástupce navrhovatele: Štěch Milan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 34/0 dne 23. 9. 1998.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 9. 1998. Vláda zaslala stanovisko 21. 10. 1998. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 10. 1998 jako tisk 34/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 5. 11. 1998 (usnesení č. 40). Určil zpravodaje: PhDr. Stanislav Volák a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  1. Čtení proběhlo 25. 11. 1998 na 7. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 101).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2. 2. 1999 na 9. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 2. 2. 1999 na 9. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 34/3, který byl rozeslán 4. 2. 1999 v 9:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 10. 2. 1999 na 9. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 107, usnesení č. 171).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 9, dokument 9/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (RNDr. Alena Palečková) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (MUDr. Zuzana Roithová).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 24. 2. 1999 a přijal usnesení č. 9, které bylo rozdáno jako tisk 9/1 (nezabývat se).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 3. 3. 1999 a přijal usnesení č. 26, které bylo rozdáno jako tisk 9/2 (nezabývat se).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 3. 1999.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 26. 3. 1999.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 3. 1999.

Zákon vyhlášen 9. 4. 1999 ve Sbírce zákonů v částce 26 pod číslem 61/1999 Sb.Hesla věcného rejstříku: Pojištění

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Obrana a bezpečnost, Peněžnictví a pojišťovnictví, Politika, Pracovní síla, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: bezplatná zdravotní péče, pojišťovna, sociální dávky, zdraví veřejnosti, zdravotní péče, zdravotní pojištění, zdravotní politikaISP (příhlásit)