Sněmovní tisk 47
Senátní návrh zákona o jednacím řádu Senátu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Senát

 • PS

  Vladimír Zeman předložil Senátu návrh zákona . Návrh zákona rozeslán dne 18. 3. 2003 senátorům jako tisk 1998/6/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (JUDr. Richard Falbr) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (RNDr. Alena Palečková), Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (RNDr.  Luděk Zahradníček), Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing.  Ladislav Drlý), Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (PhDr.  Libuše Benešová), Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu (Jan Koukal).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 18. 2. 1998 a přijal usnesení č. 1998/6 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 18. 2. 1998 a přijal usnesení č. 1998/4, které bylo rozdáno jako tisk 1998/6/1 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 19. 2. 1998 a přijal usnesení č. 1998/5, které bylo rozdáno jako tisk 1998/6/3 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 25. 2. 1998 a přijal usnesení č. 1998/18 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 25. 2. 1998 a přijal usnesení č. 1998/6, které bylo rozdáno jako tisk 1998/6/2 (doporučuje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 25. 2. 1998 a přijal usnesení č. 1998/10, které bylo rozdáno jako tisk 1998/6/5 (žádá).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 25. 2. 1998 a přijal usnesení č. 1998/11, které bylo rozdáno jako tisk 1998/6/8 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 26. 2. 1998 a přijal usnesení č. 1998/12, které bylo rozdáno jako tisk 1998/6/4 (přerušuje projednávání).
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 3. 3. 1998 a přijal usnesení č. 1998/19, které bylo rozdáno jako tisk 1998/6/6 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 15. 7. 1998 a přijal usnesení č. 1998/46, které bylo rozdáno jako tisk 1998/6/12 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 15. 7. 1998 a přijal usnesení č. 1998/74, které bylo rozdáno jako tisk 1998/6/7 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 15. 7. 1998 a přijal usnesení č. 1998/31, které bylo rozdáno jako tisk 1998/6/9 (přerušuje projednávání).
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 16. 7. 1998 a přijal usnesení č. 1998/93, které bylo rozdáno jako tisk 1998/6/10 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 26. 8. 1998 a přijal usnesení č. 1998/76, které bylo rozdáno jako tisk 1998/6/11 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 26. 8. 1998 a přijal usnesení č. 1998/53, které bylo rozdáno jako tisk 1998/6/17 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 2. 9. 1998 a přijal usnesení č. 1998/97, které bylo rozdáno jako tisk 1998/6/13 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 2. 9. 1998 a přijal usnesení č. 1998/34, které bylo rozdáno jako tisk 1998/6/14 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 9. 9. 1998 a přijal usnesení č. 1998/24, které bylo rozdáno jako tisk 1998/6/15 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 15. 9. 1998 a přijal usnesení č. 1998/85, které bylo rozdáno jako tisk 1998/6/16 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh zařazen na 1998/2. schůzi Senátu.
  Senát projednání návrhu dne 19. 3. 1998 odročil (usnesení č. 1998/36).
  Návrh zařazen na 1998/5. schůzi Senátu.
  Senát projednání návrhu dne 17. 7. 1998 odročil (usnesení č. 1998/117).
  Návrh projednán dne 16. 9. 1998 na 1998/6. schůzi Senátu.
  Senát projednávání návrhu přerušil (usnesení č. 1998/126).
  Návrh projednán dne 23. 9. 1998 na 1998/6. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 1998/129).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 6. 10. 1998.
Zástupce navrhovatele: Zeman Vladimír.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 47/0 dne 8. 10. 1998.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 6. 10. 1998. Vláda zaslala stanovisko 30. 10. 1998. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 10. 1998 jako tisk 47/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 5. 11. 1998 (usnesení č. 40). Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 1. 12. 1998 na 7. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 111).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2. 2. 1999 na 9. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 2. 2. 1999 na 9. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 47/3, který byl rozeslán 3. 2. 1999 v 16:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 10. 2. 1999 na 9. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 121, usnesení č. 172).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 18. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 8, dokument 8/0.

 • O

  Organizační výbor dne 18. 10. 2002 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 24. 2. 1999 a přijal usnesení č. 10, které bylo rozdáno jako tisk 8/1 (pozměňovací návrhy).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 16. 3. 1999 poslancům jako tisk 47/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 16. 3. 1999 poslancům jako tisk 47/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 11. 5. 1999 na 13. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (hlasování č. 30, usnesení č. 252).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 5. 1999.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 26. 5. 1999.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 5. 1999.

Zákon vyhlášen 8. 6. 1999 ve Sbírce zákonů v částce 39 pod číslem 107/1999 Sb.Hesla věcného rejstříku: Parlament České republiky

Deskriptory EUROVOCu: horní komora, jednací řád parlamentu, legislativní proces, parlamentní procesISP (příhlásit)