Hlasování
46. schůze, 15. 2. 2002

147. Vládní návrh soudního řádu správního /sněmovní tisk 1080/ - třetí čtení
576 - 589 (15. 2. 2002)

148. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního /sněmovní tisk 1081/ - třetí čtení
590 - 596 (15. 2. 2002)

166. Vládní návrh zákona správní řád /sněmovní tisk 1070/ - třetí čtení
597 - 608 (15. 2. 2002)

104. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Kanadou, podepsaná dne 24. května 2001 /sněmovní tisk 983/ - druhé čtení
609 (15. 2. 2002)

105. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o sociálním zabezpečení, podepsaná v Praze 27. července 2001 /sněmovní tisk 1028/ - druhé čtení
610 (15. 2. 2002)

106. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Ukrajinou o sociálním zabezpečení, podepsaná v Kyjevě dne 4. července 2001 /sněmovní tisk 1152/ - druhé čtení
611 (15. 2. 2002)

107. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Italskou republikou o sociálním zabezpečení, podepsanou v Římě dne 11. října 2001 /sněmovní tisk 1153/ - druhé čtení
612 (15. 2. 2002)

108. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Kanadou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Praze dne 25. května 2001 /sněmovní tisk 994/ - druhé čtení
613 (15. 2. 2002)

Procedurální hlasování
614 (15. 2. 2002)

109. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Marockým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Rabatu dne 11. června 2001 /sněmovní tisk 1033/ - druhé čtení
615 (15. 2. 2002)

111. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Thajským královstvím o předávání pachatelů a o spolupráci při výkonu trestních rozsudků, podepsaná v Bangkoku dne 26. dubna 2000 /sněmovní tisk 1018/ - druhé čtení
616 - 617 (15. 2. 2002)

112. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Ukrajinou o právní pomoc v občanských věcech, sjednaná v Kyjevě dne 28. května 2001 /sněmovní tisk 1032/ - druhé čtení
618 (15. 2. 2002)

113. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o novém propojení české silnice I/58 a polské státní silnice č. 78 a o výstavbě nového hraničního mostu přes řeku Odru v lokalitě Bohumín a Chalupki /sněmovní tisk 1038/ - druhé čtení
619 (15. 2. 2002)

114. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Memorandum o porozumění ohledně evropských závazků v oblasti organizace výzkumu, programů a aktivit (EUROPA), podepsané dne 15. května 2001 v Bruselu /sněmovní tisk 1043/ - druhé čtení
620 (15. 2. 2002)

115. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o právním postavení osob bez státní příslušnosti ze dne 28. září 1954 /sněmovní tisk 1047/ - druhé čtení
621 - 622 (15. 2. 2002)

Procedurální hlasování
623 (15. 2. 2002)

172. Návrh Pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2002
624 (15. 2. 2002)

179. Zpráva o průběhu likvidace Fondu dětí a mládeže ke dni 30. listopadu 2001 /sněmovní tisk 1183/
625 (15. 2. 2002)

180. Návrh rozpočtu Fondu národního majetku České republiky pro rok 2002 /sněmovní tisk 1209/
626 - 628 (15. 2. 2002)


ISP (příhlásit)