Stenografický zápis 46. schůze, 13. února 2002


(Schůze zahájena v 9:01 hod.)

Místopředseda PSP František Brožík


177. Zpráva předsedy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání o její odpovědnosti za dodržování právních předpisů v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a podmínek stanovených v rozhodnutí o udělení licence u provozovatelů televizního vysílání s licencí

Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec Vladimír Mlynář
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Bohuslav Sobotka
Místopředseda PSP František Brožík

(Jednání přerušeno v 9.13 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 9.28 hodin.)

Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Cyril Svoboda


95. Návrh poslanců Petra Matějů a dalších na vydání zákona o změně ve financování studia na vysoké škole a o změně dalších zákonů /sněmovní tisk 1195/ - prvé čtení

Poslanec Walter Bartoš
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Miroslav Máče
Poslanec Petr Pleva
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec Petr Šulák
Poslankyně Milada Emmerová
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec František Španbauer
Poslanec Petr Pleva
Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Petr Matějů
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Miloslav Kučera st.


150. Návrh poslanců Vladimíra Doležala a Tomáše Kladívka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 356/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 61/2001 Sb. /sněmovní tisk 991/ - třetí čtení

Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Eduard Vávra
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross


151. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 979/ - třetí čtení

Poslanec Miloslav Kučera ml.


152. Návrh poslanců Hany Orgoníkové, Miloslava Vlčka a Bohuslava Sobotky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 357/1992 Sb.,o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1026/ - třetí čtení

Poslankyně Olga Sehnalová
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Jiří Patočka
Poslanec Jan Grůza
Poslanec Jiří Patočka


153. Vládní návrh zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském) /sněmovní tisk 1010/ - třetí čtení

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Petr Hort


154. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění zákona č. …/2001 Sb., a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1083/ - třetí čtení

Poslanec Petr Hort


155. Vládní návrh zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 1084/ - třetí čtení

Poslanec Jaroslav Pešán


156. Návrh poslanců Petra Nečase, Miloše Titze, Pavla Severy, Františka Ondruše a Václava Franka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb. /sněmovní tisk 992/ - třetí čtení

Poslanec Petr Koháček


157. Návrh poslanců Václava Krásy, Josefa Janečka a Milana Cabrnocha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 999/ - třetí čtení

Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Václav Krása
Poslanec Ivan David
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Ivan David


175. Návrh na volbu člena Rady České televize

Poslanec Jan Vidím


174. Návrh na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Poslanec Jan Vidím


176. Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu

Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno ve 12.52 hodin.)
(Jednání opět zahájeno ve 14.39 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


174. Návrh na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Poslanec Jan Vidím


176. Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu

Místopředseda PSP Ivan Langer


158. Návrh poslanců Pavla Němce, Pavla Hojdy, Miroslava Kapouna, Jaromíra Kohlíčka, Zdeňka Kořistky a Karla Sehoře na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1007/ - třetí čtení

Poslanec František Vnouček
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Jaroslav Plachý
Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec František Vnouček
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec František Vnouček
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Jiří Bílý
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Lubomír Zaorálek
Poslanec František Vnouček


160. Vládní návrh zákona o vojenských veteránech /sněmovní tisk 1093/ - třetí čtení

Poslanec Jan Klas
Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík
Poslanec Radim Turek
Poslanec Jan Klas
Poslanec Radim Turek
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Jan Klas
Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík


164. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1022/ - třetí čtení

Senátor Jiří Stodůlka
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Bohuslav Sobotka


165. Vládní návrh zákona o omezení plateb v hotovosti /sněmovní tisk 872/ - třetí čtení

Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Vladimír Doležal
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 15.55 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 16.01 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


96. Návrh poslanců Milana Ekerta, Bohuslava Sobotky, Miloslava Vlčka, Milana Urbana a Antonína Macháčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1197/ - prvé čtení

Poslanec Milan Ekert
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Martin Kocourek


97. Vládní návrh zákona o přijetí úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování investičních potřeb souvisejících s prováděním projektu Podpora investičních opatření na ochranu před povodněmi v České republice v rámci Programu prevence před povodněmi /sněmovní tisk 1215/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 16.24 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 16.55 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


98. Vládní návrh zákona o ochraně kulturních památek a památkové péči a o změně některých zákonů (památkový zákon) /sněmovní tisk 1224/ - prvé čtení

Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Aleš Rozehnal
Poslanec Petr Pleva
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Jaromír Talíř
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jaromír Talíř


99. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů,a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1225/ - prvé čtení

Ministr bez portfeje ČR Karel Březina
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Dalibor Matulka


173. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1228/ - prvé čtení

Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Břetislav Petr


100. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb. /sněmovní tisk 1233/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Jan Žižka
Poslanec Petr Nečas
Poslankyně Miroslava Němcová
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání skončilo v 18.35 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP