(12.10 hodin)
(pokračuje Langer)

Zahajuji projednávání bodu 154, kterým je

 

154.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 408/2000 Sb.,
o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb.,
o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů
(zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění zákona č. .../2001 Sb.,
a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1083/ - třetí čtení

 

Pan ministr Fencl je již na svém místě, pan poslanec Hort také. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 1083 a já otvírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Pan ministr nejeví zájem vystoupit se závěrečným slovem, stejně tak v případě pana zpravodaje. Prosím proto pana zpravodaje, aby nám přednesl proceduru a přednesl jednotlivé návrhy k hlasování.

 

Poslanec Petr Hort: Proceduru navrhuji v tomto případě jednoduchou - hlasovat o pozměňovacích návrzích obsažených v usnesení zemědělského výboru jako o celku a poté o zákonu jako o celku.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Nejprve budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích v usnesení zemědělského výboru jako o celku. Zpravodaj doporučuje, pan ministr doporučuje.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 459. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 169 pro návrh 152, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Přednesu návrh usnesení k celému návrhu zákona: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně práv k odrůdám), a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1083, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování číslo 460. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 171 pro návrh 144, proti 2. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi, panu zpravodaji.

 

Máme před sebou bod číslo 155, kterým je

 

155.
Vládní návrh zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci
a o změně některých souvisejících zákonů
/sněmovní tisk 1084/ - třetí čtení

 

Prosím pana ministra, aby se nevzdaloval od stolku zpravodajů. Místo zde již zaujal zpravodaj zemědělského výboru pan kolega Jaroslav Pešán. Avizuji, že pozměňující návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 1084/2, a otvírám rozpravu ve třetím čtení. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím.

Ani jeden z mužů u stolku zpravodajů nejeví zájem vystoupit se závěrečným slovem, proto dávám slovo teď panu zpravodaji k proceduře a k jednotlivým pozměňujícím návrhům.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, dovolte, abych vám navrhl proceduru. Jako první hlasování by bylo hlasování o pozměňovacích návrzích, které jsou obsaženy v usnesení zemědělského výboru. Toto hlasování navrhuji absolvovat jako hlasování en bloc. A druhé hlasování by bylo o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Je námitka proti takto navržené proceduře? Námitku nevidím, přistoupíme k hlasování. Prosím, pane poslanče, předložte první návrh.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích, které jsou obsaženy v usnesení zemědělského výboru. Zpravodaj doporučuje. (Předsedající: O kterých, prosím?) Uvedl jsem, vy jste mě neposlouchal, pane místopředsedo, o všech en bloc. Zpravodaj doporučuje. (Ministr doporučuje.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: To je jak Národní fronta. Dobře.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 461. Kdo je pro tento nejkomplexnější ze všech komplexních pozměňujících návrhů, které jsem kdy viděl? Kdo je proti?

Z přítomných 171 pro návrh 149, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Nyní bychom pokračovali v hlasování o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, podle sněmovního tisku 1084, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování 462 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Ze 171 přítomných pro návrh 148, proti 3. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu zpravodaji, loučím se s panem ministrem.

 

Dalším bodem je bod číslo

 

156.
Návrh poslanců Petra Nečase, Miloše Titze, Pavla Severy, Františka Ondruše
a Václava Franka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb.,
o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.
/sněmovní tisk 992/ - třetí čtení

 

Prosím pana poslance Petra Nečase a zpravodaje Petra Koháčka, aby zaujali svá místa u stolku zpravodajů. Sděluji, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 992/3. Otvírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Nedám prostor k závěrečnému slovu. Prosím pana zpravodaje Koháčka, aby nám sdělil, jak budeme postupovat.

 

Poslanec Petr Koháček: Myslím si, že procedura je jediná možná, protože usnesení výboru je pouze doporučující a je jediný na plénu přednesený návrh poslance Franka. Navrhuji tedy hlasovat o návrhu poslance Franka, potom o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Prosím stanoviska. (Zpravodaj i ministr: Nedoporučuji.)

 

Zahájil jsem hlasování číslo 463. Ptám se, kdo je pro tento pozměňovací návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 172 pro návrh 32, proti 117. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu zákona jako celku: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Petra Nečase, Miloše Titze, Pavla Severy, Františka Ondruše a Václava Franka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb., podle sněmovního tisku 992."

***
Přihlásit/registrovat se do ISP