Hlasování
27. schůze, 15. 9. 2000

Procedurální hlasování
68 (15. 9. 2000)

42. Vládní návrh na použití finančních prostředků pro účely podpory Nadačního fondu obětem holocaustu /sněmovní tisk 710/
69 (15. 9. 2000)

18. Vládní návrh zákona o finanční kontrole ve veřejné správě /sněmovní tisk 530/ - druhé čtení
70 - 72 (15. 9. 2000)

20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 614/ - druhé čtení
73 (15. 9. 2000)

23. Vládní návrh zákona o soudech /sněmovní tisk 539/ - druhé čtení
74 - 75 (15. 9. 2000)

24. Vládní návrh zákona o soudcích a přísedících, o řízení ve věcech soudců a o změně zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 540/ - druhé čtení
76 - 81 (15. 9. 2000)

25. Vládní návrh zákona o státním zastupitelství a o změně některých souvisejících zákonů (o státním zastupitelství) /sněmovní tisk 370/ - druhé čtení
82 - 84 (15. 9. 2000)

Procedurální hlasování
85 (15. 9. 2000)

26. Návrh poslanců Ivany Hanačíkové, Cyrila Svobody, Petra Nečase a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 578/ - druhé čtení
86 (15. 9. 2000)

27. Návrh poslanců Jiřího Payna a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 599/ - druhé čtení
87 - 89 (15. 9. 2000)

Procedurální hlasování
90 (15. 9. 2000)


ISP (příhlásit)