Hlasování
27. schůze, 20. 9. 2000

46. Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2001 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech
107 (20. 9. 2000)

Procedurální hlasování
108 (20. 9. 2000)

44. Souhrnná informace vlády o stavu vyšetřování eventuální trestné činnosti v družstevních záložnách
109 - 118 (20. 9. 2000)

50. Návrh poslance Milana Cabrnocha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., č. 2/1998 Sb., č. 127/1998 Sb., č. 225/1999 Sb., č. 363/1999 Sb., č. 18/2000 Sb., č. 167/2000 Sb., č. 132/2000 Sb. a č. 155/2000 Sb. /sněmovní tisk 679/ - prvé čtení
119 (20. 9. 2000)

40. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na částečnou náhradu škod zemědělským subjektům postiženým suchem v roce 2000 /sněmovní tisk 712/ - prvé čtení
120 - 121 (20. 9. 2000)

41. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu nákladů spojených s odstraněním následků povodňových škod vzniklých v březnu 2000 /sněmovní tisk 713/ - prvé čtení
122 - 123 (20. 9. 2000)

51. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o poskytování a úhradě zdravotní péče, podepsaná dne 23. května 2000 v Praze /sněmovní tisk 670/ - prvé čtení
124 - 125 (20. 9. 2000)

52. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o sociálním zabezpečení, podepsaná dne 20. července 1999 v Praze /sněmovní tisk 677/ - prvé čtení
126 - 127 (20. 9. 2000)

79. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
128 (20. 9. 2000)

53. Vládní návrh zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) /sněmovní tisk 535/ - třetí čtení
129 (20. 9. 2000)

Procedurální hlasování
130 (20. 9. 2000)

55. Vládní návrh zákona o finanční kontrole ve veřejné správě /sněmovní tisk 530/ - třetí čtení
131 - 154 (20. 9. 2000)

56. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 356/1999 Sb., a některé další zákony /sněmovní tisk 608/ - třetí čtení
155 - 162 (20. 9. 2000)

58. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 619/ - třetí čtení
163 - 164 (20. 9. 2000)

Procedurální hlasování
165 (20. 9. 2000)

59. Vládní návrh zákona o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění zákona č. 357/1999 Sb., (o ochraně práv k odrůdám) /sněmovní tisk 620/ - třetí čtení
166 - 167 (20. 9. 2000)

48. Návrh novely Statutu Fondu národního majetku České republiky /sněmovní tisk 693/
168 (20. 9. 2000)

64. Návrh poslanců Jiřího Payna a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 599/ - třetí čtení
169 - 179 (20. 9. 2000)

Procedurální hlasování
180 - 181 (20. 9. 2000)


ISP (příhlásit)