Hlasování
8. schůze, 28. 2. 1997

57. Výroční zpráva a účetní závěrka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 1995 /sněmovní tisk 51/
386 - 389 (28. 2. 1997)

42. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Estonskou republikou, podepsaná dne 19. dubna 1996 v Talinu /sněmovní tisk 65/ - druhé čtení
390 - 394 (28. 2. 1997)

Procedurální hlasování
395 (28. 2. 1997)

42. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Estonskou republikou, podepsaná dne 19. dubna 1996 v Talinu /sněmovní tisk 65/ - druhé čtení
396 - 418 (28. 2. 1997)

Procedurální hlasování
419 - 421 (28. 2. 1997)

58. Zdravotně pojistný plán Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky na rok 1997 /sněmovní tisk 113/
422 - 423 (28. 2. 1997)

59. Ústní informace vlády České republiky o předcházení krizové situaci na železnici
424 - 432 (28. 2. 1997)

60. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k ústním interpelacím - pokračování přerušeného jednání
433 - 435 (28. 2. 1997)

61. Vládní návrh zákona o odpadech /sněmovní tisk 31/ - třetí čtení
436 - 446 (28. 2. 1997)

62. Návrh na změny ve složení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky
447 - 461 (28. 2. 1997)

63. Návrh na volbu členů stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství
462 - 465 (28. 2. 1997)

Procedurální hlasování
466 (28. 2. 1997)

49. Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství
467 (28. 2. 1997)

53. Vládní návrh zákona o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení cen tepelné energie /sněmovní tisk 79/ - třetí čtení
468 - 489 (28. 2. 1997)

70. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., a zákona č. 114/1995 Sb. /sněmovní tisk 34/4/ - vrácený Senátem
490 - 491 (28. 2. 1997)

Procedurální hlasování
492 (28. 2. 1997)


ISP (příhlásit)