Sněmovní tisk 79
Návrh zákona o sociálním příspěvku na tepelnou energii

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 4. 10. 1996.
Zástupce navrhovatele: Vodička Jindřich.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 79/0 dne 9. 10. 1996.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 10. 1996. Určil zpravodaje: MUDr. Jana Gavlasová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 30. 10. 1996 na 6. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 146).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5. 2. 1997 na 8. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 5. 2. 1997 na 8. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 79/3, který byl rozeslán 7. 2. 1997 v 16:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 2. 1997 na 8. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 255).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 18. 2. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 1997/19, dokument 1997/19/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (RNDr.  Vlasta Svobodová).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 12. 3. 1997 a přijal usnesení č. 1997/7, které bylo rozdáno jako tisk 1997/19/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 3. 1997 na 1997/2. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 1997/40).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 3. 1997.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 3. 4. 1997.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 4. 4. 1997.

Zákon vyhlášen 11. 4. 1997 ve Sbírce zákonů v částce 25 pod číslem 75/1997 Sb.Hesla věcného rejstříku: Potřebnost sociální

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Pracovní síla, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: sociální příspěvek, tepelná energie, zvláštní dávkyISP (příhlásit)