Sněmovní tisk 65
Dohoda o volném obchodu mezi ČR a Estonskou republikou

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 19. 9. 1996.
Zástupce navrhovatele: Dlouhý Vladimír.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk dne 1. 10. 1996.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 2. 10. 1996. Určil zpravodaje: Ing. Petr Šulák a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 29. 10. 1996 na 5. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 136).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 30. 1. 1997 usnesení doručené poslancům jako tisk 65/1.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 26. 2. 1997 na 8. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 239).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 4. 3. 1997.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 19. 3. 1997.

Senát

 • PS

  Vladimír Dlouhý předložil Senátu mezinárodní smlouvu jako senátní tisk 97025/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (PhDr. Václav Benda) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing.  Jaroslav Jurečka).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 12. 3. 1997 a přijal usnesení č. 1997/11, které bylo rozdáno jako tisk 1997/25/1 (nezabývat se).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 12. 3. 1997 a přijal usnesení č. 1997/8, které bylo rozdáno jako tisk 1997/25/2 (nezabývat se).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 3. 1997 na 1997/2. schůzi Senátu.
  Senát se návrhem nezabýval (usnesení č. 1997/50).Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, dohoda o volném obchodu, Estonsko, liberalizace obchodu, mezinárodní obchod, volný pohyb zbožíISP (příhlásit)