Hlasování
8. schůze, 26. 2. 1997

52. Vládní návrh zákona o opatřeních ve vztahu k Libyi /sněmovní tisk 37/ - třetí čtení
228 - 296 (26. 2. 1997)

Procedurální hlasování
297 (26. 2. 1997)

46. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Smlouva mezi Českou republikou a Italskou republikou o přátelských vztazích a spolupráci, podepsaná v Římě dne 23. ledna 1996 /sněmovní tisk 68/ - druhé čtení
298 - 300 (26. 2. 1997)

Procedurální hlasování
301 - 302 (26. 2. 1997)

26. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a dalších na vydání ústavního zákona o referendu a o doplnění ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky /sněmovní tisk 104/ - prvé čtení
303 - 305 (26. 2. 1997)

27. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb. a zákona č. 236/1995 Sb. /sněmovní tisk 103/ - prvé čtení
306 - 309 (26. 2. 1997)

28. Návrh poslanců Dalibora Matulky a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 107/ - prvé čtení
310 - 311 (26. 2. 1997)

29. Vládní návrh zákona o všeobecném zdravotním pojištění /sněmovní tisk 98/ - třetí čtení
312 - 313 (26. 2. 1997)

30. Vládní návrh ústavního zákona o změnách státních hranic se Slovenskou republikou /sněmovní tisk 78/ - třetí čtení
314 - 315 (26. 2. 1997)

31. Doprovodné usnesení k ústavnímu zákonu o změnách státních hranic se Slovenskou republikou
316 - 317 (26. 2. 1997)

32. Návrh na změny ve složení Rady České tiskové kanceláře
318 (26. 2. 1997)

33. Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu
319 - 320 (26. 2. 1997)

Procedurální hlasování
321 (26. 2. 1997)

34. Návrh na volbu členů Rady České televize
322 (26. 2. 1997)

35. Vládní návrh zákona na ochranu před dovozem dumpingových výrobků /sněmovní tisk 109/ - prvé čtení
323 (26. 2. 1997)

36. Vládní návrh zákona o zemědělství /sněmovní tisk 118/ - prvé čtení
324 (26. 2. 1997)

37. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, a zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 121/ - prvé čtení
325 (26. 2. 1997)

38. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 122/ - prvé čtení
326 (26. 2. 1997)

39. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii o uplatňování záruk na základě Smlouvy o nešíření jaderných zbraní a návrh na odvolání výhrad k článku VIII, oddíl 26, článku X, oddíl 34 a článku XII, oddíl 38 Dohody o výsadách a imunitách Mezinárodní agentury pro atomovou energii /sněmovní tisk 110/ - prvé čtení
327 (26. 2. 1997)

40. Vládní návrh, kterým se předkládají Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Pravidla Rozhodčí komise celní unie mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, podepsaná dne 25. listopadu 1996 v Praze /sněmovní tisk 112/ - prvé čtení
328 (26. 2. 1997)


ISP (příhlásit)