Hlasování
8. schůze, 7. 2. 1997

Procedurální hlasování
83 - 86 (7. 2. 1997)

12. Vládní návrh zákona o všeobecném zdravotním pojištění /sněmovní tisk 98/ - druhé čtení
87 - 90 (7. 2. 1997)

Procedurální hlasování
91 - 94 (7. 2. 1997)

14. Vládní návrh zákona o léčivech a o změnách a doplnění některých zákonů /sněmovní tisk 50/ - druhé čtení
95 - 99 (7. 2. 1997)

15. Vládní návrh zákona o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (zákon o lihu) /sněmovní tisk 46/ - třetí čtení
100 - 101 (7. 2. 1997)

16. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 52/ - třetí čtení
102 - 104 (7. 2. 1997)

Procedurální hlasování
105 (7. 2. 1997)

17. Vládní návrh zákona o civilním letectví a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 49/ - třetí čtení
106 - 110 (7. 2. 1997)

18. Vládní návrh zákona o působnosti Úřadu pro státní informační systém /sněmovní tisk 14/ - třetí čtení
111 - 114 (7. 2. 1997)

Procedurální hlasování
115 (7. 2. 1997)

17. Vládní návrh zákona o civilním letectví a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 49/ - třetí čtení
116 - 117 (7. 2. 1997)

19. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 35/1993 Sb. /sněmovní tisk 36/ - třetí čtení
118 (7. 2. 1997)


ISP (příhlásit)