Hlasování
8. schůze, 27. 2. 1997

41. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 14. října 1996 /sněmovní tisk 105/ - prvé čtení
329 - 333 (27. 2. 1997)

Procedurální hlasování
334 (27. 2. 1997)

43. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Státem Izrael, podepsaná dne 20. května 1996 v Praze /sněmovní tisk 66/ - druhé čtení
335 - 336 (27. 2. 1997)

45. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Litevskou republikou /sněmovní tisk 87/ - druhé čtení
337 (27. 2. 1997)

47. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Maltou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Crans Montaně dne 21. června 1996 /sněmovní tisk 70/ - druhé čtení
338 - 355 (27. 2. 1997)

45. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Litevskou republikou /sněmovní tisk 87/ - druhé čtení
356 - 357 (27. 2. 1997)

48. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Malajsií o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 9. září 1996 v Kuala Lumpur /sněmovní tisk 71/ - druhé čtení
358 - 376 (27. 2. 1997)

49. Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství
377 - 381 (27. 2. 1997)

50. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o vzájemné administrativní spolupráci v oblasti předcházení, vyhledávání a stíhání celních podvodů, podepsaná v Praze dne 13. února 1996 /sněmovní tisk 80/ - druhé čtení
382 (27. 2. 1997)

51. Návrh poslankyně Petry Buzkové a dalších na vydání zákona o veřejném ochránci práv /sněmovní tisk 25/ - druhé čtení
383 (27. 2. 1997)

56. Návrh na změny ve složení výborů Poslanecké sněmovny
384 (27. 2. 1997)

57. Výroční zpráva a účetní závěrka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 1995 /sněmovní tisk 51/
385 (27. 2. 1997)


ISP (příhlásit)