Sněmovní tisk 912
Novela z. o dráhách - EU

Stav projednávání ke dni: 22. dubna 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 24. 6. 2020.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 912/0 dne 24. 6. 2020.

  Lhůta pro implementaci předpisů EU je do 31. 10. 2020.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 6. 2020 (usnesení č. 300). Určil zpravodaje: Ing. Jan Bauer a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 15. 12. 2020 na 72. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1425).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 1. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 912/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 2. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 912/2 (pozměňovací návrhy).

Další projednávání možné od 15. 1. 2021.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 98. schůze (od 13. dubna 2021).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
7180Petr Dolínek19404-29587.docx (21 KB) / PDF (338 KB, 7 stran) 13. 1. 2021 v 12:39:21
7235Milan Feranec19459-29675.docx (17 KB) / PDF (326 KB, 2 strany) 20. 1. 2021 v 10:13:54
7236Milan Feranec19460-29676.docx (14 KB) / PDF (317 KB, 2 strany) 20. 1. 2021 v 10:15:05
7237Milan Feranec19461-29677.docx (16 KB) / PDF (331 KB, 4 strany) 20. 1. 2021 v 10:16:04
7595Dana Balcarová19819-30180.docx (9 KB) / PDF (258 KB, 3 strany) 1. 3. 2021 v 21:39:20
7597Dana Balcarová19821-30182.docx (831 KB) / PDF (211 KB, 3 strany) 1. 3. 2021 v 21:42:41
7711Ondřej Polanský19935-30307.docx (7 KB) / PDF (188 KB, 2 strany) 4. 3. 2021 v 13:49:21
7714Ondřej Polanský19938-30312.docx (7 KB) / PDF (244 KB, 2 strany) 4. 3. 2021 v 14:51:04
7719Ondřej Polanský19943-30319.docx (9 KB) / PDF (264 KB, 3 strany) 8. 3. 2021 v 09:43:26
7720Ondřej Polanský19944-30320.docx (8 KB) / PDF (258 KB, 2 strany) 8. 3. 2021 v 09:45:17
7721Ondřej Polanský19945-30321.docx (8 KB) / PDF (244 KB, 2 strany) 8. 3. 2021 v 09:45:33
7724Věra Kovářová19948-30330.docx (27 KB) / PDF (233 KB, 6 stran) 8. 3. 2021 v 19:58:08
7739Martin Kolovratník19963-30357.docx (34 KB) / PDF (407 KB, 9 stran) 12. 3. 2021 v 12:03:12
7917Věra Kovářová20141-30614.docx (22 KB) / PDF (190 KB, 4 strany) 29. 3. 2021 v 17:31:00
7918Věra Kovářová20142-30616.docx (26 KB) / PDF (308 KB, 6 stran) 29. 3. 2021 v 17:31:22
7919Věra Kovářová20143-30617.docx (26 KB) / PDF (241 KB, 5 stran) 29. 3. 2021 v 17:31:48
7920Věra Kovářová20144-30618.docx (22 KB) / PDF (194 KB, 4 strany) 29. 3. 2021 v 17:32:11
7921Věra Kovářová20145-30619.docx (23 KB) / PDF (303 KB, 4 strany) 29. 3. 2021 v 17:32:36
7922Věra Kovářová20146-30620.docx (26 KB) / PDF (250 KB, 5 stran) 29. 3. 2021 v 17:33:00
7923Věra Kovářová20147-30621.docx (27 KB) / PDF (275 KB, 6 stran) 29. 3. 2021 v 17:33:26
7924Věra Kovářová20148-30622.docx (27 KB) / PDF (311 KB, 5 stran) 29. 3. 2021 v 17:33:49
7925Věra Kovářová20149-30623.docx (25 KB) / PDF (263 KB, 4 strany) 29. 3. 2021 v 17:34:14
7926Věra Kovářová20150-30624.docx (27 KB) / PDF (295 KB, 6 stran) 29. 3. 2021 v 17:34:41
7927Věra Kovářová20151-30625.docx (29 KB) / PDF (279 KB, 7 stran) 29. 3. 2021 v 17:35:07
7928Věra Kovářová20152-30626.docx (24 KB) / PDF (246 KB, 5 stran) 29. 3. 2021 v 17:35:31
7929Věra Kovářová20153-30627.docx (25 KB) / PDF (286 KB, 4 strany) 29. 3. 2021 v 17:36:08


Deskriptory EUROVOCu: Agentura Evropské unie pro železnice, bezpečnost dopravy, jízdní personál, přibližování legislativy, společná dopravní politika, vysokorychlostní doprava, železniční doprava, železniční síť

Navržené změny předpisů (8):

CitaceZměnaPředpisOd
266/1994novelizujeZákon o dráhách912/0
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích912/0
133/2005rušíNařízení vlády o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému912/0
209/2006rušíVyhláška o požadavcích na přípustné emise znečišťujících látek ve výfukových plynech spalovacího hnacího motoru drážního vozidla912/0
371/2007rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému912/0
289/2010rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění nařízení vlády č. 371/2007 Sb.912/0
88/2012rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění pozdějších předpisů912/0
72/2016rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění pozdějších předpisů912/0


ISP (příhlásit)