Organizační výbor
Usnesení č. 300 (25. června 2020)

Související sněmovní tisky

854 Novela z. o nemocenském pojištění

855 Novela z. o zvláštních pravidlech pro vzdělávání v roce 2020

856 Novela z. - školský zákon

857 Novela z. o daních z příjmů

877 N. ústav. z. - Listina základních práv a svobod

884 Novela z. o zajišťování obrany ČR

886 Vl.n.z. o evidenci skutečných majitelů

890 Vl. n. z. o zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů obcí

898 Vl. n. z. o náhradním výživném

899 Novela z. - občanský zákoník

900 Vl. n. z. o vstupu a dovozu některých kulturních statků

901 Novela z. o ochraně utajovaných informací

903 Novela z. o bankách

904 Novela z. o ozdravných postupech

905 1. doplněk k účasti ozbroj. sil ČR na voj. cvič. v roce 2020

906 Inf. o nasazení sil MO v zahraničních operacích v roce 2019

909 Novela z. o některých opatřeních proti leg.výnosů z tr.činn.

910 Vl. n. z., kterým se mění některé zákony v oblasti daní

911 Novela z. o sociálně-právní ochraně dětí

912 Novela z. o dráhách

913 Vl.n.z. o veřejných dražbách

914 Vln.z. o veřejných dražbách - související

915 Dodat.prot.mezi Francií a Mali-status sil Takuba

916 Zpr. o dlouhodobé udržitelnosti veřejných fin. (červen 2020)
ISP (příhlásit)