Usnesení PS č. 1807

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 912/ - třetí čtení (17. září 2021)

Související sněmovní tisky

912 Novela z. o dráhách
ISP (příhlásit)