Sněmovní tisk 912
Novela z. o dráhách - EU

Stav projednávání ke dni: 3. března 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 24. 6. 2020.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 912/0 dne 24. 6. 2020.

  Lhůta pro implementaci předpisů EU je do 31. 10. 2020.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 6. 2020 (usnesení č. 300). Určil zpravodaje: Ing. Jan Bauer a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 15. 12. 2020 na 72. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1425).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 1. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 912/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 2. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 912/2 (pozměňovací návrhy).

Další projednávání možné od 15. 1. 2021.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 87. schůze (od 2. března 2021).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
7180Petr Dolínek19404-29587.docx (21 KB)13. 1. 2021 v 12:39:21
7235Milan Feranec19459-29675.docx (17 KB)20. 1. 2021 v 10:13:54
7236Milan Feranec19460-29676.docx (14 KB)20. 1. 2021 v 10:15:05
7237Milan Feranec19461-29677.docx (16 KB)20. 1. 2021 v 10:16:04
7595Dana Balcarová19819-30180.docx (9 KB)1. 3. 2021 v 21:39:20
7597Dana Balcarová19821-30182.docx (831 KB)1. 3. 2021 v 21:42:41


Deskriptory EUROVOCu: Agentura Evropské unie pro železnice, bezpečnost dopravy, jízdní personál, přibližování legislativy, společná dopravní politika, vysokorychlostní doprava, železniční doprava, železniční síť

Navržené změny předpisů (8)ISP (příhlásit)