Sněmovní tisk 912
Novela z. o dráhách - EU

Stav projednávání ke dni: 20. září 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 24. 6. 2020.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 912/0 dne 24. 6. 2020.

    Lhůta pro implementaci předpisů EU je do 31. 10. 2020.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 6. 2020 (usnesení č. 300). Určil zpravodaje: Ing. Jan Bauer a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

Další projednávání možné od 5. 7. 2020.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 58. schůze (od 15. září 2020).Deskriptory EUROVOCu: Agentura Evropské unie pro železnice, bezpečnost dopravy, jízdní personál, přibližování legislativy, společná dopravní politika, vysokorychlostní doprava, železniční doprava, železniční síť

Navržené změny předpisů (8)ISP (příhlásit)