Sněmovní tisk 1046
Novela z. o provozu vozidel na poz. komunikacích - EU

Stav projednávání ke dni: 5. prosince 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 7. 10. 2020.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 18. 10. 2020.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 72. schůze (od 1. prosince 2020).Deskriptory EUROVOCu: doklady vozidla, motorové vozidlo, pozemní doprava, přibližování legislativy, silniční doprava, státní poznávací značka, technická kontrola, výměna informací

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)