Sněmovní tisk 1046
Novela z. o provozu vozidel na poz. komunikacích - EU

Stav projednávání ke dni: 5. března 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 7. 10. 2020.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1046/0 dne 7. 10. 2020.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 8. 10. 2020 (usnesení č. 324). Určil zpravodaje: Ing. Martin Kolovratník a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Zpravodajem určen Ing. Zuzana Ožanová (usnesení č. 1490).
  Čtení proběhlo 27. 1. 2021 na 79. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1490).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 2. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 1046/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 18. 2. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 1046/2 (doporučuje schválit).

Další projednávání možné od 27. 2. 2021.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 87. schůze (od 2. března 2021).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
7439Petr Sadovský19663-29969.docx (25 KB)10. 2. 2021 v 17:42:08
7612Jiří Mašek19836-30195.doc (33 KB)2. 3. 2021 v 13:04:56
7613Zuzana Ožanová19837-30196.docx (23 KB)2. 3. 2021 v 13:55:53
7625Petr Sadovský19849-30207.doc (53 KB)2. 3. 2021 v 14:14:20
7644Leo Luzar19868-30227.docx (39 KB)2. 3. 2021 v 15:20:52
7683Martin Kolovratník19907-30276.doc (42 KB)3. 3. 2021 v 14:58:41
7684Martin Kolovratník19908-30277.docx (38 KB)
19908-30278.doc (93 KB)
19908-30279.doc (93 KB)
3. 3. 2021 v 15:00:29


Deskriptory EUROVOCu: doklady vozidla, motorové vozidlo, pozemní doprava, přibližování legislativy, silniční doprava, státní poznávací značka, technická kontrola, výměna informací

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)