Sněmovní tisk 1015
Vládní návrh zákona o vyvlastnění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P PS PS Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 6. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr pro místní rozvoj.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 12. 1. 2006 návrh zákona Senátu jako tisk 234, dokument 234/0.

 • O

  Organizační výbor dne 17. 1. 2006 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (RNDr. Jitka Seitlová) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Jiří Nedoma), Ústavně-právní výbor (Ing. Ondřej Feber).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 25. 1. 2006 a přijal usnesení č. 240 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 1. 2. 2006 a přijal usnesení č. 79, které bylo rozdáno jako tisk 234/2 (zamítá).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 1. 2. 2006 a přijal usnesení č. 255, které bylo rozdáno jako tisk 234/3 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 8. 2. 2006 a přijal usnesení č. 90, které bylo rozdáno jako tisk 234/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 10. 2. 2006 na 9. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 359).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 17. 2. 2006 poslancům jako tisk 1015/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 17. 2. 2006 poslancům jako tisk 1015/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 14. 3. 2006 na 54. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 156, usnesení č. 2277).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 3. 2006.
  Prezident zákon nepodepsal a 12. 4. 2006 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 1015/6.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 1015/7.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 25. 4. 2006 na 55. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (usnesení č. 2418).

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 3. 5. 2006.

Zákon vyhlášen 11. 5. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 63 pod číslem 184/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Vztahy vlastnické, Zájem veřejný

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Občan, Politika, Státní správa a justice, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: nemovitost, odškodnění, vlastnictví, vyvlastnění

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)