Usnesení PS č. 2418

k zákonu o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) /sněmovní tisk 1015/6/ - vrácenému prezidentem republiky (25. dubna 2006)
ISP (příhlásit)