Usnesení PS č. 2277

k návrhu zákona o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) /sněmovní tisk 1015/4/ - vrácenému Senátem (14. března 2006)
ISP (příhlásit)