Usnesení PS č. 2086

k vládnímu návrhu zákona o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) /sněmovní tisk 1015/ - třetí čtení (20. prosince 2005)
ISP (příhlásit)