Usnesení PS č. 1829

k vládnímu návrhu zákona o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) /sněmovní tisk 1015/ - prvé čtení (18. srpna 2005)
ISP (příhlásit)