Sněmovní tisk 488
Protokol o úpravě institucionálních aspektů Evrop. dohody

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 3. 1. 2000.
Zástupce navrhovatele: Kavan Jan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 488/0 dne 7. 1. 2000.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 6. 1. 2000 (usnesení č. 211). Určil zpravodaje: Ing. Jan Zahradil a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 25. 1. 2000 na 21. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 743).

 • V
  • Výbor pro evropskou integraci projednal mezinárodní smlouvu a vydal 11. 2. 2000 usnesení doručené poslancům jako tisk 488/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 24. 2. 2000 usnesení doručené poslancům jako tisk 488/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 6. 4. 2000 na 24. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 927).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 12. 4. 2000.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 10. 5. 2000.

Senát

 • PS

  Jan Kavan předložil Senátu mezinárodní smlouvu jako senátní tisk 226/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro evropskou integraci (Ing. Václav Fischer) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Jaroslav Horák).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 20. 4. 2000 a přijal usnesení č. 146, které bylo rozdáno jako tisk 226/2 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 26. 4. 2000 a přijal usnesení č. 162, které bylo rozdáno jako tisk 226/1 (vyslovuje souhlas).Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, dohoda o přidružení (EU), Evropská dohoda o přidružení, vnější vztahy Evropské unieISP (příhlásit)