Sněmovní tisky

Celkem nalezeny 3 tisky.

ČísloÚplný názevTyp tisku
 488/0 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Protokol o úpravě institucionálních aspektů Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé, zohledňující přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království k Evropské uniiMezinárodní smlouva
 488/1 Usnesení výboru pro evropskou integraci č. 79 ze dne 11. února 2000 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Protokol o úpravě institucionálních aspektů Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé, zohledňující přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království k Evropské uniiUsnesení výboru
 488/2 Usnesení zahraničního výboru č. 128 ze dne 9. února 2000 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Protokol o úpravě institucionálních aspektů Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé, zohledňující přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království k Evropské uniiUsnesení výboru


ISP (příhlásit)