Usnesení PS č. 743

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Protokol o úpravě institucionálních aspektů Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé, zohledňující přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království k Evropské unii /sněmovní tisk 488/ - prvé čtení (25. ledna 2000)

Související sněmovní tisky

488 Protokol o úpravě institucionálních aspektů Evrop. dohody
ISP (příhlásit)