Schválený pořad a stav projednávání 28. schůze

Od 17. 10. 2000 14:00 do 27. 10. 2000 12:00
Aktuální stav k 27. 10. 2000, 12:06


Zákony - druhé čtení

 1. 1.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony /sněmovní tisk 615/ - druhé čtení  (ukončena)  

 2. 2.

  Návrh poslanců Zdeňka Kořistky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 602/ - druhé čtení  (zamítnut)  zamítnut

 3. 3.

  Návrh poslanců Miroslava Kalouska, Ivana Pilipa a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 603/ - druhé čtení  (zamítnut)  zamítnut

Zákony - prvé čtení

 1. 4.

  Návrh poslanců Ivana Pilipa, Miroslava Kalouska a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 671/ - prvé čtení  (zamítnut)  zamítnut

 2. 5.

  Návrh poslanců Vladimíra Mlynáře, Vlastimila Tlustého, Bohuslava Sobotky, Cyrila Svobody a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 672/ - prvé čtení  (zamítnut)  zamítnut

 3. 6.

  Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2001 /sněmovní tisk 731/ - prvé čtení  (přikázán)  

Zákony - druhé čtení

 1. 7.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 247/1995 Sb. /sněmovní tisk 584/ - druhé čtení  (ukončena)  

Zákony - prvé čtení

 1. 8.

  Návrh poslanců Josefa Janečka, Václava Krásy a Jana Svobody na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 734/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  (souhlas)  s návrhem vysloven souhlas ve znění schválených leg.-tech. úprav

 2. 9.

  Vládní návrh zákona o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků) /sněmovní tisk 702/ - prvé čtení  (přikázán)  

 3. 10.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 649/ - prvé čtení  (zamítnut)  zamítnut

 4. 11.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 650/ - prvé čtení  (přikázán)  

 5. 12.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 709/ - prvé čtení  (zamítnut)  zamítnut

 6. 13.

  Vládní návrh zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích /sněmovní tisk 666/ - prvé čtení  (přikázán)  

 7. 14.

  Vládní návrh zákona o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) /sněmovní tisk 688/ - prvé čtení  (přikázán)  .

 8. 15.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 120/2000 Sb., a zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 699/ - prvé čtení  (přikázán)  

 9. 16.

  Vládní návrh zákona o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod ryzích, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon) /sněmovní tisk 700/ - prvé čtení  (přikázán)  

 10. 17.

  Vládní návrh zákona o veřejném zdravotním pojištění a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o veřejném zdravotním pojištění) /sněmovní tisk 706/ - prvé čtení  vzat zpět

 11. 18.

  Vládní návrh zákona o navrácení nezákonně vyvezených kulturních statků /sněmovní tisk 701/ - prvé čtení  (přikázán)  

 12. 19.

  Vládní návrh zákona o ochraně hospodářské soutěže /sněmovní tisk 704/ - prvé čtení  (přikázán)  

 13. 20.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 663/ - prvé čtení  (přikázán)  

 14. 21.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů, ve znění zákona č. …/ 2000 Sb. /sněmovní tisk 621/ - prvé čtení  vyřazen

 15. 22.

  Návrh poslanců Václava Krásy a Milana Zuny na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 634/ - prvé čtení  (přikázán)  

 16. 23.

  Návrh poslanců Radima Chytky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 635/ - prvé čtení  (přikázán)  

 17. 24.

  Návrh poslanců Petry Buzkové, Marka Bendy, Jaromíra Talíře, Václava Krásy a Vojtěcha Filipa na vydání zákona o zásadách jednání a styku Poslanecké sněmovny a Senátu mezi sebou a navenek /sněmovní tisk 636/ - prvé čtení  (přikázán)  

 18. 25.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění zákona č. 30/2000 Sb. /sněmovní tisk 652/ - prvé čtení  (přikázán)  

 19. 26.

  Návrh poslanců Petra Matějů, Waltra Bartoše, Petra Plevy, Cyrila Svobody a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů /sněmovní tisk 665/ - prvé čtení  (přikázán)  

 20. 27.

  Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., /sněmovní tisk 694/ - prvé čtení  (přikázán)  

 21. 28.

  Vládní návrh ústavního zákona o referendu a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb. /sněmovní tisk 695/ - prvé čtení  (přikázán)  

 22. 29.

  Vládní návrh zákona o provádění referenda a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 696/ - prvé čtení  (přikázán)  

 23. 30.

  Návrh poslanců Libora Ambrozka, Petry Buzkové, Vladimíra Mlynáře a dalších na vydání ústavního zákona o referendu o uvedení jaderné elektrárny Temelín do provozu a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb. /sněmovní tisk 667/ - prvé čtení  vzat zpět

 24. 31.

  Návrh poslanců Libora Ambrozka, Petry Buzkové, Vladimíra Mlynáře a dalších na vydání zákona o způsobu provedení referenda o uvedení jaderné elektrárny Temelín do provozu a o změně a doplnění dalších zákonů /sněmovní tisk 668/ - prvé čtení  vzat zpět

 25. 32.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 651/ - prvé čtení  (zamítnut)  zamítnut

 26. 33.

  Návrh poslanců Vladimíra Mlynáře, Zdeňka Švrčka a Jana Žižky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 673/ - prvé čtení  (přikázán)  

 27. 34.

  Vládní návrh zákona, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí /sněmovní tisk 678/ - prvé čtení  (přikázán)  

 28. 35.

  Návrh poslanců Cyrila Svobody, Pavla Svobody a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 682/ - prvé čtení  (přikázán)  

 29. 36.

  Návrh poslanců Radima Turka a Vladimíra Cisára na vydání zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození /sněmovní tisk 683/ - prvé čtení  (přikázán)  

 30. 37.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 689/ - prvé čtení  (přikázán)  

 31. 38.

  Návrh poslance Radko Martínka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 690/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  (přikázán)  po námitce proti jednání podle § 90 odst.2 návrh přikázán výborům

 32. 39.

  Vládní návrh zákona o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením /sněmovní tisk 697/ - prvé čtení  (přikázán)  

 33. 40.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 698/ - prvé čtení  (přikázán)  

 34. 41.

  Vládní návrh zákona o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách) /sněmovní tisk 708/ - prvé čtení  (přikázán)  

 35. 42.

  Vládní návrh zákona o sportu /sněmovní tisk 707/ - prvé čtení  (přikázán)  

 36. 43.

  Návrh poslance Ladislava Skopala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 703/ - prvé čtení  vyřazen

 37. 44.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změně některých zákonů, a zákon č. …/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů /sněmovní tisk 738/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  (přikázán)  po námitce proti jednání podle § 90 odst.2 návrh přikázán výboru

 38. 45.

  Vládní návrh zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (o vodovodech a kanalizacích) /sněmovní tisk 740/ - prvé čtení  (přikázán)  .

 39. 46.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb., a zákon č. 356/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 739/ - prvé čtení  (přikázán)  

 40. 47.

  Vládní návrh zákona o odpadech a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 705/ - prvé čtení  (přikázán)  

Smlouvy - druhé čtení

 1. 48.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu: 1. Dohoda o zřízení a provozování letových provozních služeb a zařízení organizací EUROCONTROL ve společném středoevropském oblastním středisku řízení letového provozu v horním vzdušném prostoru (Central European Air Traffic Services – CEATS) a 2. Zvláštní dohoda týkající se realizace Článku 6 Dohody o zřízení a provozování letových provozních služeb a zařízení organizací EUROCONTROL ve společném středoevropském oblastním středisku řízení v horním vzdušném prostoru (CEATS), podepsané v Bruselu dne 24. září 1997 /sněmovní tisk 623/ - druhé čtení  (souhlas)  

 2. 49.

  Vládní návrh na přístup České republiky k Dohodě o Mezinárodním energetickém programu /sněmovní tisk 637/ - druhé čtení  (souhlas)  

 3. 50.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Opční protokol k Úmluvě OSN o odstranění všech forem diskriminace žen /sněmovní tisk 638/ - druhé čtení  (souhlas)  

 4. 51.

  Vládní návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá k vyslovení souhlasu Evropská úmluva o výkonu práv dětí, sjednaná ve Štrasburku dne 25. ledna 1996 /sněmovní tisk 640/ - druhé čtení  (souhlas)  

 5. 52.

  Vládní návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá k vyslovení souhlasu Evropská úmluva o právním postavení dětí narozených mimo manželství, sjednaná ve Štrasburku dne 15. října 1975 /sněmovní tisk 641/ - druhé čtení  (souhlas)  

 6. 53.

  Vládní návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá k vyslovení souhlasu Úmluva o mezinárodním přístupu k soudům, sjednaná v Haagu dne 25. října 1980 /sněmovní tisk 642/ - druhé čtení  (souhlas)  

 7. 54.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 2. března 2000 /sněmovní tisk 604/ - druhé čtení  (souhlas)  

 8. 55.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Salvadorskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 29. listopadu 1999 v San Salvadoru /sněmovní tisk 646/ - druhé čtení  (souhlas)  

 9. 56.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Zimbabwskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 13. září 1999 v Harare /sněmovní tisk 647/ - druhé čtení  (souhlas)  

Smlouvy - prvé čtení

 1. 57.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Protokol o změně Mezinárodní úmluvy o zjednodušení a sladění celních režimů, sjednaný v Bruselu dne 26. června 1999 /sněmovní tisk 660/ - prvé čtení  (přikázán)  

 2. 58.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na sjednání Rozhodnutí č. .../2000 Rady přidružení Evropská unie - Česká republika z ... o přijetí podmínek účasti České republiky v programech Společenství v oblasti přípravy na zaměstnání a vzdělávání /sněmovní tisk 691/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  (souhlas)  vysloven souhlas

 3. 59.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na sjednání Rozhodnutí č. .../2000 Rady přidružení Evropská unie - Česká republika z ... o přijetí podmínek účasti České republiky v akčním programu Společenství "Mládež" /sněmovní tisk 692/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  (souhlas)  vysloven souhlas

 4. 60.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky, vládou Slovenské republiky a vládou Spolkové republiky Německo o ukončení vzájemného zúčtovacího styku v převoditelných rublech a vypořádání vzájemných závazků a pohledávek, které vznikly jako saldo v převoditelných rublech ve prospěch Spolkové republiky Německo /sněmovní tisk 676/ - prvé čtení  (přikázán)  

 5. 61.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Cartagenský protokol o biologické bezpečnosti, sjednaný v Montrealu dne 29. ledna 2000 /sněmovní tisk 686/ - prvé čtení  (přikázán)  

 6. 62.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Protokol o vodě a zdraví k Úmluvě o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer z roku 1992, podepsaný v Londýně dne 17. června 1999 /sněmovní tisk 722/ - prvé čtení  (přikázán)  

 7. 63.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně a Dodatkový protokol k Úmluvě na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny o zákazu klonování lidských bytostí /sněmovní tisk 728/ - prvé čtení  (přikázán)  

 8. 64.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Šestý Dodatkový protokol Ústavy Světové poštovní unie (SPU), přijatý XXII. Kongresem SPU v Pekingu dne 15. září 1999 /sněmovní tisk 730/ - prvé čtení  (přikázán)  

 9. 65.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 182 o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce /sněmovní tisk 735/ - prvé čtení  (přikázán)  

 10. 66.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou, kterou se mění Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o malém pohraničním styku podepsaná v Praze dne 17. ledna 1995 /sněmovní tisk 736/ - prvé čtení  (přikázán)  

Zákony - druhé čtení

 1. 67.

  Vládní návrh zákona o státních dluhopisových programech na úhradu schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1999 a na úhradu jistin státního dluhu splatných v letech 2001 a 2002 /sněmovní tisk 610/ - druhé čtení  (ukončena)  

Zákony - prvé čtení

 1. 68.

  Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu závazků plynoucích ze Smlouvy mezi vládou České republiky, Slovenské republiky a Spolkové republiky Německo o ukončení vzájemného zúčtovacího styku v převoditelných rublech a vypořádání vzájemných závazků a pohledávek, které vznikly jako saldo v převoditelných rublech ve prospěch Spolkové republiky Německo /sněmovní tisk 674/ - prvé čtení  vyřazen z pořadu

 2. 69.

  Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu ztráty Konsolidační banky Praha, státního peněžního ústavu, za rok 1999 /sněmovní tisk 711/ - prvé čtení  vyřazen z pořadu

Zákony - třetí čtení

 1. 70.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony /sněmovní tisk 615/ - třetí čtení  (souhlas)  

 2. 71.

  Vládní návrh zákona o státních dluhopisových programech na úhradu schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1999 a na úhradu jistin státního dluhu splatných v letech 2001 a 2002 /sněmovní tisk 610/ - třetí čtení  (souhlas)  

 3. 72.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 247/1995 Sb. /sněmovní tisk 584/ - třetí čtení  (souhlas)  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 73.

  Návrh na zřízení dočasné komise Poslanecké sněmovny pro otázky vnitřního trhu   

 2. 74.

  Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování likvidátora Fondu dětí a mládeže   usnesení nepřijato

 3. 75.

  Informace vlády o plnění usnesení Poslanecké sněmovny k získání finančních prostředků na pokrytí finanční výpomoci ze státního rozpočtu ke krytí výplat ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen na výplaty náhrad poškozeným družstevníkům   

 4. 76.

  Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 1999 /sněmovní tisk 626/  (schváleno)  

 5. 77.

  Informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik (za období leden - prosinec 1999) /sněmovní tisk 627/  (vzato na vědomí)  

 6. 78.

  Informace o zvýhodněném financování za rok 1999 /sněmovní tisk 628/  (vzato na vědomí)  

 7. 79.

  Zpráva vlády o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2000 /sněmovní tisk 631/  (vzato na vědomí)  

 8. 80.

  Výroční zpráva a roční účetní závěrka Fondu národního majetku České republiky za rok 1999 /sněmovní tisk 661/  (schváleno)  

 9. 81.

  Zpráva stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky   

 10. 82.

  Zpráva o činnosti stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby za období srpen 1998 - červen 2000   

 11. 83.

  Zpráva o činnosti stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství   

 12. 84.

  Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu České republiky za rok 1999 a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu České republiky za rok 1999 /sněmovní tisk 648/  (schváleno)  

 13. 85.

  Zpráva o stavu zemědělství České republiky za rok 1999 /sněmovní tisk 684/  (vzato na vědomí)  

 14. 86.

  Informace o situaci v oblasti migrace na území České republiky v roce 1999 /sněmovní tisk 658/  (vzato na vědomí)  

 15. 87.

  Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti na území České republiky v roce 1999 (ve srovnání s rokem 1998) /sněmovní tisk 662/  (vzato na vědomí)  

 16. 88.

  Zpráva o problematice extremismu na území České republiky v roce 1999 /sněmovní tisk 687/  (vzato na vědomí)  

 17. 89.

  Zpráva o podpoře malého a středního podnikání ze státního rozpočtu v České republice v roce 1999 /sněmovní tisk 659/  (schváleno)  

 18. 90.

  Informace vlády České republiky o nově sjednaných vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky a mimo území České republiky na 2. pololetí 2000 a přehled o realizovaných průjezdech a přeletech přes území České republiky za období leden - květen 2000 /sněmovní tisk 685/  (vzato na vědomí)  

 19. 91.

  Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1.1.2000 do 30.6.2000 /sněmovní tisk 716/  (vzato na vědomí)  

 20. 92.

  Zpráva České národní banky o inflaci (měnovém vývoji) za 1. pololetí 2000   

 21. 93.

  Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 1999 /sněmovní tisk 746/  (schváleno)  

 22. 94.

  Návrh na volbu členů Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání   vyřazen

 23. 95.

  Návrh na změny ve složení dozorčí rady Grantové agentury   vyřazen

 24. 96.

  Návrh na změny ve složení výborů Poslanecké sněmovny   

 25. 97.

  Návrh na změny ve složení stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny   

 26. 98.

  Návrh na volbu předsedy a členů dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu   vyřazen

 27. 99.

  Návrh na volbu členů dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení   vyřazen

 28. 100.

  Návrh na volbu člena dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky   vyřazen

 29. 101.

  Návrh na volbu člena dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury   vyřazen

 30. 102.

  Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví   

 31. 103.

  Odpovědi členů vlády na písemné interpelace   

 32. 104.

  Ústní interpelace   

 33. 105.

  Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování likvidátora Fondu dětí a mládeže - 2. hlasování   


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze