Sněmovní tisk 671
Novela zákona o daních z příjmů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Ivan Pilip, Miroslav Kalousek, Karel Kühnl, Jan Kasal, Vladimír Mlynář, Cyril Svoboda) předložila sněmovně návrh zákona 17. 7. 2000.
Zástupce navrhovatele: Pilip Ivan a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 671/0 dne 18. 7. 2000.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 18. 7. 2000. Vláda zaslala stanovisko 3. 8. 2000. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 7. 8. 2000 jako tisk 671/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 8. 8. 2000. Určil zpravodaje: Ing. Martin Kocourek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor (rozhodnutí č. 65)

 • 1

  1. Čtení proběhlo 17. 10. 2000 na 28. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 37, usnesení č. 1215).



Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky

Deskriptory EUROVOCu: daň z příjmů právnických osob, daňový systém



ISP (příhlásit)