Sněmovní tisk 615
Vládní návrh zákona o daních z příjmů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 4. 5. 2000.
Zástupce navrhovatele: Mertlík P.,Špidla V.,Fišer B..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 615/0 dne 5. 5. 2000.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 5. 2000 (usnesení č. 279). Určil zpravodaje: Ing. Martin Kocourek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 29. 6. 2000 na 26. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1085).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 10. 2000 na 28. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 10. 2000 na 28. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 615/3, který byl rozeslán 24. 10. 2000 v 16:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26., 27. 10. 2000 na 28. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 428, usnesení č. 1297).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 362, dokument 362/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jiří Rückl).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 15. 11. 2000 a přijal usnesení č. 413, které bylo rozdáno jako tisk 362/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 22. 11. 2000 a přijal usnesení č. 417, které bylo rozdáno jako tisk 362/2 (pozměňovací návrhy).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 28. 11. 2000 poslancům jako tisk 615/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 28. 11. 2000 poslancům jako tisk 615/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 12. 12. 2000 na 29. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 542, usnesení č. 1371).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 12. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 21. 12. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 12. 2000.

Zákon vyhlášen 29. 12. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 143 pod číslem 492/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Peněžnictví a pojišťovnictví, Pracovní síla, Státní správa a justice, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: daň z příjmů, daňové právoISP (příhlásit)