Sněmovní tisk 728
Úml. na ochr. lid. práv při zákazu klonování lidských bytost

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 20. 9. 2000.
Zástupce navrhovatele: Fišer Bohumil.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 728/0 dne 5. 10. 2000.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 5. 10. 2000 (usnesení č. 322). Určil zpravodaje: MUDr. Jan Svoboda a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 20. 10. 2000 na 28. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1256).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 13. 2. 2001 usnesení doručené poslancům jako tisk 728/1.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 28. 2. 2001 na 34. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1460).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 5. 3. 2001.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 28. 3. 2001.

Senát

 • PS

  Bohumi Fišer předložil Senátu mezinárodní smlouvu jako senátní tisk 24/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (MVDr. František Bartoš) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (JuDr. Dagmar Lastovecká), Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Ing. Jiří Šenkýř), Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MUDr. Milan Špaček).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 14. 3. 2001 a přijal usnesení č. 18, které bylo rozdáno jako tisk 24/2 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 21. 3. 2001 a přijal usnesení č. 16, které bylo rozdáno jako tisk 24/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 21. 3. 2001 a přijal usnesení č. 43, které bylo rozdáno jako tisk 24/4 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 22. 3. 2001 a přijal usnesení č. 43, které bylo rozdáno jako tisk 24/3 (vyslovuje souhlas).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 10. 4. 2001.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 2. 10. 2001 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 44 pod číslem 96/2001 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: bioetika, Česká republika, geneticky modifikovaný organismus, genetika, zdravotní politikaISP (příhlásit)