Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí
Usnesení

č. 186k vládnímu návrhu zákona o odpadech, sněmovní tisk 705 (15. listopadu 2000) 
č. 187Návrh zákona poslance Radko Martínka, kterým se mění zákon. Č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 690 (15. listopadu 2000) 
č. 188Vládní návrh státního rozpočtu na rok 2001, rozpočtová kapitola 314 MV ČR (15. listopadu 2000) 
č. 189Vládní návrh státního rozpočtu na rok 2001, rozpočtová kapitola Český báňský úřad (15. listopadu 2000) 
č. 190Vládní návrh státního rozpočtu na rok 2001, kapitola místních rozpočtů (15. listopadu 2000) 
č. 191Vládní návrh státního rozpočtu na rok 2001, rozpočtová kapitola 315 Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR (16. listopadu 2000) 
č. 192Vládní návrh státního rozpočtu na rok 2001, rozpočtová kapitola 317 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (16. listopadu 2000) 
č. 193Vládní návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2001, sněmovní tisk 755 (16. listopadu 2000) 
č. 194K vládnímu návrhu státního rozpočtu na rok 2001, kapitola místních rozpočtů (15. listopadu 2000) 
č. 195Vládní návrh státního rozpočtu na rok 2001, rozpočtová kapitola 317 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (16. listopadu 2000) 
č. 196Vládní návrh státního rozpočtu na rok 2001, rozpočtová kapitola 317 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (16. listopadu 2000) 
č. 197Vládní návrh státního rozpočtu na rok 2001, rozpočtová kapitola 317 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (16. listopadu 2000) 
č. 198Vládní návrh státního rozpočtu na rok 2001, rozpočtová kapitola 317 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (16. listopadu 2000) 
č. 199k přijetí poslanců polského Sejmu ve dnech 8. - 10. ledna 2001 (28. listopadu 2000) 
č. 208Vládní návrh zákona o odpadech a o změně některých dalších zákonů, sněmovní tisk 705 (10. ledna 2001) 
č. 210Návrh poslanců Pavla Svobody, Cyrila Svobody, Vladimíra Doležala, Pavla Němce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon. č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., se změnami a doplňky provedenými zákonem č. 83/1995 Sb., sněmovní tisk 724 (7. února 2001) 
č. 211Návrh poslanců Cyrila Svobody, Pavla Svobody a Tomáše Kvapila na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, sněmovní tisk 761 (7. února 2001) 
č. 212Návrh poslanců Jiřího Vlacha a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně Ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, sněmovní tisk 818. (14. března 2001) 
č. 213Vládní návrh zákona o pohřebnictví a o změně některých zákonů, sněmovní tisk 819 (14. března 2001) 
č. 214Vládní návrh zákona o finanční kontrole ve veřejné správě, sněmovní tisk 835 (14. března 2001) 

<<67891011121314>>
ISP (příhlásit)