Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí
Usnesení

č. 236Vládní návrh zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (o vodovodech a kanalizacích), sněmovní tisk 740 (3. května 2001) 
č. 237k usnesení výboru č. 235 k vládnímu návrhu zákona o vodách a o změně některých dalších zákonů (vodní zákon), sněmovní tisk 688 (3. května 2001) 
č. 238Státní závěrečný účet za rok 2000, kapitola 315 - Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí České republiky (2. května 2001) 
č. 239Státní závěrečný účet za rok 2000, kapitola 317 - Ministerstvo pro místní rozvoj a Roční účetní uzávěrka Státního fondu rozvoje bydlení, sněmovní tisk 893 (3. května 2001) 
č. 240Rozpočet Státního fondu životního prostředí České republiky na rok 2001, aktualizace (2. května 2001) 
č. 241 (3. května 2001) 
č. 242Vládní návrh zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (o vodovodech a kanalizacích), sněmovní tisk 740 (22. května 2001) 
č. 243k účasti poslance Ing. Václava Brouska v delegaci výboru do Maďarska a Jana Bláhy do Slovinska (23. května 2001) 
č. 244Návrhy zahraničních cest poslanců výboru a přijetí zahraničních delegací (15. června 2001) 
č. 245Žádosti obcí o určení městem (15. června 2001) 
č. 246Státní závěrečný účet územních rozpočtů za rok 2000 (15. června 2001) 
č. 248k budovám a některé spoluvlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 863 (15. června 2001) 
č. 249Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených zvláště vybranými živočichy sněmovní tisk 868 (15. června 2001) 
č. 250Zlepšení podmínek splavnosti řeky Labe v úseku Ústí nad Labem - Hřensko (15. června 2001) 
č. 251Návrh poslanců Vlastimila Tlustého, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, sněmovní tisk 904 (15. června 2001) 
č. 252Reforma veřejné správy (15. června 2001) 
č. 253Vládní návrh zákona o finanční kontrole ve veřejné správě sněmovní tisk 835 (15. června 2001) 
č. 254Vládní návrh zákona o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů sněmovní tisk 968 (4. července 2001) 
č. 255Vládní návrh o ochraně ovzduší a o změně některých zákonů (zákon o ovzduší), sněmovní tisk 912 (12. září 2001) 
č. 256Vládní návrh zákona o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), sněmovní tisk 962 (12. září 2001) 

<<89101112131415>>
ISP (příhlásit)