Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí
Usnesení

č. 215 (14. března 2001) 
č. 216 (21. března 2001) 
č. 217Vládní návrh zákona o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), sněmovní tisk 688 (21. března 2001) 
č. 218Vládní návrh zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, (o vodovodech a kanalizacích), sněmovní tisk 740 (21. března 2001) 
č. 219Návrh poslanců Cyrila Svobody, Pavla Svobody a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 682 (21. března 2001) 
č. 221Informace ministra vnitra o průběhu II. etapy reformy veřejné správy (22. března 2001) 
č. 222k účasti předsedy Ing. Miroslava Beneše na "Parliamentary Workshop on Sustainable Development through integration of environmental issues in all policy sectors" (5. dubna 2001) 
č. 223Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích ve znění zákona č. 492/2000 Sb., a některé další zákony, sněmovní tisk 828 (5. dubna 2001) 
č. 224Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích ve znění zákona č. 492/2000 Sb., a některé další zákony, sněmovní tisk 828 (10. dubna 2001) 
č. 225Účast předsedy výboru na " Second European Forum on Cohesion" v Bruselu, ve dnech 21. - 22. května 2001 (24. dubna 2001) 
č. 226Účast poslance výboru na Fóru 2001 v Paříži ve dnech 14. - 16. 5. 2001 v souvislosti se zasedáním OECD (24. dubna 2001) 
č. 227II. etapa reformy veřejné správy jednání poslanců výboru s krajskými hejtmany (25. dubna 2001) 
č. 228Návrh poslanců Cyrila Svobody, Pavla Svobody a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 682 (2. května 2001) 
č. 229Návrh poslankyně Zdeňky Horníkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., a některé další zákony sněmovní tisk 828 (3. května 2001) 
č. 230Návrh poslanců Zuzky Rujbrové dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/2000 S., o volbách do zastupitelstev krajů a zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 850 (2. května 2001) 
č. 231Vládní návrh zákona o pohřebnictví a o změně některých zákonů, sněmovní tisk 819 (2. května 2001) 
č. 232Vládní návrh o státních hranicích a o změně zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státních hranicích), sněmovní tisk 874 (2. května 2001) 
č. 233Státní závěrečný účet za rok 2000, kapitola 348 - Český báňský úřad (2. května 2001) 
č. 234Státní závěrečný účet za rok 2000, kapitola 314 - Ministerstvo vnitra (2. května 2001) 
č. 235Vládní návrh zákona o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), sněmovní tisk 688 (3. května 2001) 

<<789101112131415>>
ISP (příhlásit)