Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí
Usnesení

č. 121vládní návrh zákona o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy sněmovní tisk 445. (14. ledna 2000) 
č. 122Udělení statutu město obec Ždírec nad Doubravou (14. ledna 2000) 
č. 123vládní návrh zákona o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy sněmovní tisk 445. (3. února 2000) 
č. 124Vládní návrh zákona o obcích (obecní zřízení), sněmovní tisk 422. (2. února 2000) 
č. 125Vládní návrh zákona o hlavním městě Praze, sněmovní tisk 425. (2. února 2000) 
č. 126Vládní návrh zákona o okresních úřadech, sněmovní tisk 424. (2. února 2000) 
č. 127Vládní návrh zákona o krajích (krajské zřízení), sněmovní tisk 423. (2. února 2000) 
č. 128Vládní návrh zákona o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 393. (3. února 2000) 
č. 129Vládní návrh zákona o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze sněmovní tisk 426. (3. února 2000) 
č. 130požadavek poslanců výboru na ministra vnitra (3. února 2000) 
č. 131vládní návrh zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, sněmovní tisk 434 (9. února 2000) 
č. 132vládní návrh zákona o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), sněmovní tisk 435 (9. února 2000) 
č. 133vládní návrh zákona o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, sněmovní tisk 440 (11. února 2000) 
č. 134Návrh státního rozpočtu kapitoly č.317 - Ministerstvo pro místní rozvoj na rok 2000 (9. února 2000) 
č. 135Návrh státního rozpočtu kapitoly č.314 - Ministerstvo vnitra na rok 2000 (10. února 2000) 
č. 136Předpokládaný vývoj rozpočtů okresních úřadů a rozpočtů obcí na rok 2000 (10. února 2000) 
č. 137Návrh státního rozpočtu kapitoly č.348 - Český báňský úřad (10. února 2000) 
č. 138Návrh státního rozpočtu kapitoly č.315 - Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR na rok 2000 (10. února 2000) 
č. 139Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění zákona č.543/1991 Sb., a zákon č.44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 437 (10. února 2000) 
č. 140k návrhu státního rozpočtu na rok 2000 rozpočtové kapitoly č. 314 - Ministerstvo vnitra (29. února 2000) 

<<34567891011>>
ISP (příhlásit)