Zahraniční výbor
Usnesení

č. 101k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o vědeckotechnické spolupráci, podepsaná v Praze dne 6. září 2007 /sněmovní tisk 326/ (17. ledna 2008) 
č. 102k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o předávání a přebírání občanů obou států, podepsaná v Praze dne 12. září 2007 /sněmovní tisk 328/ (17. ledna 2008) 
č. 103k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými, podepsaná v Praze dne 7. září 2007 (sněmovní tisk 313) (17. ledna 2008) 
č. 104k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Ukrajinou, kterým se mění Smlouva mezi Českou republikou a Ukrajinou o právní pomoci v občanských věcech, podepsaná 28. května 2001 v Kyjevě /sněmovní tisk 343/ (17. ledna 2008) 
č. 105k bodu 15/ Připomínky a podněty poslanců – Podnět posl. V. Exnera týkající se materiálu o povaze a účasti České republiky v Evropské obranné agentuře poskytnutém zahraničnímu výboru ministryní obrany (17. ledna 2008) 
č. 106k bodu 15/ Připomínky a podněty poslanců – Podnět posl. V. Exnera týkající se nóty informující o tureckých vojenských operacích do severního Iráku zaslané zahraničnímu výboru velvyslancem Turecké republiky v České republice 19. prosince 2007 (17. ledna 2008) 
č. 107k budoucímu statutu Kosova (31. ledna 2008) 
č. 108k návrhu na vyslání delegace zahraničního výboru do Turecka a Ázerbajdžánu (31. ledna 2008) 
č. 109k bodu Informace o vydávání víz zastupitelskými úřady ČR v zahraničí (20. února 2008) 
č. 110k návrhu na vyslání delegace zahraničního výboru do USA (20. února 2008) 
č. 111k vystoupení ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga - priority zahraniční politiky České republiky na rok 2008 (21. února 2008) 
č. 112k návrhu na vyslání delegace zahraničního výboru do Indonésie a Východního Timoru (19. března 2008) 
č. 113k návrhu Prohlášení Poslanecké sněmovny k situaci v Tibetu (19. března 2008) 
č. 114k bodu "Kosovo – aktuální vývoj" (2. dubna 2008) 
č. 115k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o zachování nemateriálního kulturního dědictví /sněmovní tisk 366/ (2. dubna 2008) 
č. 116k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na učinění výhrady ČR k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) /sněmovní tisk 376/ (2. dubna 2008) 
č. 117k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Novým Zélandem o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Praze dne 26.října 2007 /sněmovní tisk 377/ (2. dubna 2008) 
č. 118k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé, podepsaná dne 12. června 2006 v Lucemburku /sněmovní tisk 391/ (2. dubna 2008) 
č. 119k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na výpověď Dohody mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o sociálním zabezpečení a Protokolu k této dohodě, podepsané v Praze dne 2. prosince 1959, ve vztahu k Ruské federaci /sněmovní tisk 378/ (2. dubna 2008) 
č. 120k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Korejskou republikou, podepsaná v Praze dne 14. prosince 2007 /sněmovní tisk 392/ (2. dubna 2008) 

<<2345678910>>
ISP (příhlásit)