Zahraniční výbor
Usnesení

č. 81k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohody o letecké dopravě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Spojenými státy americkými na straně druhé /sněmovní tisk 256/ (15. listopadu 2007) 
č. 82k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohody o letecké dopravě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Spojenými státy americkými na straně druhé /sněmovní tisk 256/ - doprovodné usnesení (15. listopadu 2007) 
č. 83k vládnímu návrhu na vyslovení souhlasu Parlamentu České republiky s návrhem na ukončení platnosti Memoranda o porozumění o účasti v Západoevropské organizaci pro vyzbrojování a zásadách její činnosti a řízení, sjednaného dne 19. listopadu 1996 v Ostende /sněmovní tisk 263/ (15. listopadu 2007) 
č. 84k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Návrhu na přijetí nového znění Přílohy I Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států (Helsinky, 17. března 1992) /sněmovní tisk 275/ (15. listopadu 2007) 
č. 85k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluvy o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů /sněmovní tisk 278/ (15. listopadu 2007) 
č. 86k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouvy mezi Českou republikou a Etiopskou federativní demokratickou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Addis Abebě dne 25. července 2007 /sněmovní tisk 279/ (15. listopadu 2007) 
č. 87záznam z jednání k návrhu Státního rozpočtu České republiky na rok 2008 – kapitola 306 – Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (15. listopadu 2007) 
č. 88k Návrhu státního rozpočtu na r. 2008 – kapitola Všeobecná pokladní správa (15. listopadu 2007) 
č. 89k návrhu Státního rozpočtu České republiky na rok 2008 – kapitola 306 – Ministerstvo zahraničních věcí České republiky - doprovodné usnesení (15. listopadu 2007) 
č. 90k plánu zahraničních aktivit zahraničního výboru na rok 2008 (15. listopadu 2007) 
č. 91k bodu 16 – podnět posl. T. Duba týkající se zásahu chorvatské policie vůči občankám České republiky (15. listopadu 2007) 
č. 92k návrhu usnesení Poslanecké sněmovny u příležitosti 75. výročí Hladomoru na Ukrajině v letech 1932 - 1933 (28. listopadu 2007) 
č. 93k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis /sněmovní tisk 327/ (28. listopadu 2007) 
č. 94k bodu 2/ Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU - Kosovo (16. ledna 2008) 
č. 95k bodu 4/ Zásah chorvatské policie vůči občankám České republiky (16. ledna 2008) 
č. 96k bodu 5/ Prioritní oblasti předsednictví České republiky v Radě Evropské unie v prvním pololetí roku 2009 (16. ledna 2008) 
č. 97k bodu 6/ Informace o nové organizační struktuře Ministerstva zahraničních věcí (16. ledna 2008) 
č. 98k vládnímu návrhu kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Portugalskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací /sněmovní tisk 357/ (17. ledna 2008) 
č. 99k vládnímu návrhu kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Království Bahrajn o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 15. října 2007 v Praze /sněmovní tisk 356/ (17. ledna 2008) 
č. 100k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu změna Úmluvy o fyzické ochraně jaderných materiálů přijatá ve Vídni dne 8. července 2005 diplomatickou konferencí svolanou k projednání navrhovaných změn /sněmovní tisk 311/ (17. ledna 2008) 

<<123456789>>
ISP (příhlásit)