Zahraniční výbor
Usnesení

č. 133k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Římský statut Mezinárodního trestního soudu (sněmovní tisk 423)/ (24. června 2008) 
č. 134k návrhu na vyslání delegace zahraničního výboru do Mexika a Guatemaly (24. června 2008) 
č. 135ke změně plánu zahraničních aktivit zahraničního výboru na r. 2008 (24. června 2008) 
č. 136k Petici proti nezákonnému uznání Kosova, za odvolání ministra Karla Schwarzenberga (24. června 2008) 
č. 137k rezignaci poslanců na členství v podvýboru zahraničního výboru pro vnější ekonomické vztahy (24. června 2008) 
č. 138k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství (sněmovní tisk 407) (24. června 2008) 
č. 139k účasti delegace ZAV na 6. mezinárodním fóru cestovního ruchu pro zástupce parlamentů a místní úřady (20. srpna 2008) 
č. 140k bodu Aktuální zahraničněpolitická situace v Gruzii (20. srpna 2008) 
č. 141k návrhu na vyslání delegace zahraničního výboru do Gruzie (23. září 2008) 
č. 142k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Evropskou kosmickou agenturou o přistoupení České republiky k Úmluvě o založení Evropské kosmické agentury a o souvisejících podmínkách, podepsaná v Praze dne 8. července 2008, a k vyslovení souhlasu s přistoupením Úmluva o založení Evropské kosmické agentury, otevřená k podpisu dne 30. května 1975 /sněmovní tisk 577/ (23. září 2008) 
č. 143k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k Dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis /sněmovní tisk 512/ (1. října 2008) 
č. 144k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ukončení platnosti Úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu (Úmluva o Europolu), založené na článku K.3 Smlouvy o Evropské unii, a souvisejících smluvních dokumentů /sněmovní tisk 568/ (1. října 2008) 
č. 145k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Smlouva mezi státy, které jsou stranami Úmluvy o založení Evropské kosmické agentury a Evropskou kosmickou agenturou o ochraně a výměně utajovaných informací /sněmovní tisk 606/ (24. října 2008) 
č. 146ke změně plánu zahraničních aktivit zahraničního výboru na r. 2008 (31. října 2008) 
č. 147k Návrhu státního rozpočtu na r. 2009 – kapitola 306 – Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (12.- 13. listopadu 2008) 
č. 148k Návrhu státního rozpočtu na r. 2009 – kapitola 306 – Ministerstvo zahraničních věcí České republiky – doprovodné usnesení (12. listopadu 2008) 
č. 149k Návrhu státního rozpočtu na r. 2009 – kapitola 306 – Ministerstvo zahraničních věcí České republiky – doprovodné usnesení (12. listopadu 2008) 
č. 150k Návrhu státního rozpočtu na r. 2009 – kapitola 306 – Ministerstvo zahraničních věcí České republiky – doprovodné usnesení (12. listopadu 2008) 
č. 151k Návrhu státního rozpočtu na r. 2009 – kapitola 306 – Ministerstvo zahraničních věcí České republiky – doprovodné usnesení (12. listopadu 2008) 
č. 152k Návrhu státního rozpočtu na r. 2009 – kapitola 306 – Ministerstvo zahraničních věcí České republiky – doprovodné usnesení (12. listopadu 2008) 

<<123456789>>
ISP (příhlásit)