Zahraniční výbor
Usnesení

č. 68k vystoupení ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga (23. srpna 2007) 
č. 70k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu změna čl. 25 a čl. 26 Úmluvy o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer (Helsinky, 17. března 1992) /sněmovní tisk 195/ (23. srpna 2007) 
č. 72k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání v oblasti vysokého školství, podepsaná v Praze dne 23. března 2007 /sněmovní tisk 208/ (23. srpna 2007) 
č. 76k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Opční protokol k Úmluvě o bezpečností personálu Organizace spojených národů a přidruženého personálu přijatého dne 8. prosince 2005 /sněmovní tisk 226/ (14. listopadu 2007) 
č. 77k záměru působení České republiky v Afghánistánu v roce 2008 v rámci alianční operace Mezinárodních bezpečnostních podpůrných sil (ISAF) a zřízení a vedení samostatného provinčního rekonstrukčního týmu (PRT) v provincii Loghar (14. listopadu 2007) 
č. 78k vládnímu návrhu působení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích v roce 2008 /sněmovní tisk 347/ (14. listopadu 2007) 
č. 79k návrhu na vyslání delegace zahraničního výboru do Makedonie (15. listopadu 2007) 
č. 80k vládnímu návrhu, který se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouvy mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o vzájemné ochraně a výměně utajovaných informací /sněmovní tisk 235/ (15. listopadu 2007) 
č. 81k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohody o letecké dopravě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Spojenými státy americkými na straně druhé /sněmovní tisk 256/ (15. listopadu 2007) 
č. 82k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohody o letecké dopravě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Spojenými státy americkými na straně druhé /sněmovní tisk 256/ - doprovodné usnesení (15. listopadu 2007) 
č. 83k vládnímu návrhu na vyslovení souhlasu Parlamentu České republiky s návrhem na ukončení platnosti Memoranda o porozumění o účasti v Západoevropské organizaci pro vyzbrojování a zásadách její činnosti a řízení, sjednaného dne 19. listopadu 1996 v Ostende /sněmovní tisk 263/ (15. listopadu 2007) 
č. 84k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Návrhu na přijetí nového znění Přílohy I Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států (Helsinky, 17. března 1992) /sněmovní tisk 275/ (15. listopadu 2007) 
č. 85k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluvy o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů /sněmovní tisk 278/ (15. listopadu 2007) 
č. 86k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouvy mezi Českou republikou a Etiopskou federativní demokratickou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Addis Abebě dne 25. července 2007 /sněmovní tisk 279/ (15. listopadu 2007) 
č. 87záznam z jednání k návrhu Státního rozpočtu České republiky na rok 2008 – kapitola 306 – Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (15. listopadu 2007) 
č. 88k Návrhu státního rozpočtu na r. 2008 – kapitola Všeobecná pokladní správa (15. listopadu 2007) 
č. 89k návrhu Státního rozpočtu České republiky na rok 2008 – kapitola 306 – Ministerstvo zahraničních věcí České republiky - doprovodné usnesení (15. listopadu 2007) 
č. 90k plánu zahraničních aktivit zahraničního výboru na rok 2008 (15. listopadu 2007) 
č. 91k bodu 16 – podnět posl. T. Duba týkající se zásahu chorvatské policie vůči občankám České republiky (15. listopadu 2007) 
č. 92k návrhu usnesení Poslanecké sněmovny u příležitosti 75. výročí Hladomoru na Ukrajině v letech 1932 - 1933 (28. listopadu 2007) 

<<123456>>
ISP (příhlásit)