Zahraniční výbor
Usnesení

č. 41k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a Organizací spojených národů o zapůjčení vězeňského personálu Mezinárodnímu trestnímu tribunálu pro bývalou Jugoslávii, podepsaná v Haagu dne 23. března 2006 /sněmovní tisk 79/ (18. ledna 2007) 
č. 42k plánu zahraničních aktivit zahraničního výboru na rok 2007 (18. ledna 2007) 
č. 43k žádosti zahraničního výboru o podklady týkající se hodnocení zastupitelských úřadů v roce 2006 (18. ledna 2007) 
č. 44k informaci o žádosti Spojených států amerických o zahájení jednání týkajících se rozšíření systému protiraketové obrany do střední Evropy a umístění radarové stanice na území České republiky (31. ledna 2007) 
č. 45k vládnímu návrhu na vyslání polní nemocnice Role 2E Armády České republiky do sestavy Mezinárodních bezpečnostních podpůrných sil ISAF v Afghánistánu (sněmovní tisk 133) (2. února 2007) 
č. 46Společná zahraniční a bezpečnostní politika Evropské unie (budoucí status Kosova) (21. února 2007) 
č. 47k dodatečné volbě členů podvýborů zahraničního výboru pro styky s krajany a pro vnější ekonomické vztahy (22. února 2007) 
č. 48k odpovědi ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga týkající se usnesení zahraničního výboru č. 42 (22. února 2007) 
č. 49k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a Evropskou organizací pro astronomický výzkum na jižní polokouli o přístupu k Úmluvě o založení Evropské organizace pro astronomický výzkum na jižní polokouli a souvisejících podmínkách a návrh na vyslovení souhlasu s přístupem k této Úmluvě /sněmovní tisk 137/ (15. března 2007) 
č. 50k návrhu na vyslání delegace zahraničního výboru do Rumunska (4. dubna 2007) 
č. 51k Informaci o návrhu na zřízení Českého domu v Rize (4. dubna 2007) 
č. 52k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže, podepsaná dne 23. listopadu 2006 v Ottawě /sněmovní tisk 138/ (4. dubna 2007) 
č. 53k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Tádžickou republikou o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Dušanbe dne 7. listopadu 2006 /sněmovní tisk 135/ (4. dubna 2007) 
č. 54k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky návrh na vyslovení souhlasu s přístupem České republiky k Úmluvě o Evropském lesnickém institutu (European Forest Institute - EFI) ze dne 28. srpna 2003 /sněmovní tisk 131/ (4. dubna 2007) 
č. 55k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Mnohostranná dohoda mezi Albánskou republikou, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskou republikou, Chorvatskou republikou, Evropským společenstvím a jeho členskými státy, Islandskou republikou, Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií, Norským královstvím, Srbskem a Černou Horou, Rumunskem a Prozatímní správní misí Organizace spojených národů v Kosovu o vytvoření Společného evropského leteckého prostoru /sněmovní tisk 97/ (4. dubna 2007) 
č. 56k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Marockým královstvím na straně druhé o spolupráci na civilním globálním družicovém navigačním systému (GNSS) /sněmovní tisk 150/ (4. dubna 2007) 
č. 57k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a o spolupráci v příhraničních oblastech, podepsaná ve Varšavě dne 21. června 2006 /sněmovní tisk 110/ (4. dubna 2007) 
č. 58k dodatečné volbě členů podvýborů zahraničního výboru pro styky s krajany (5. dubna 2007) 
č. 59k návrhu na vyslání členů zahraničního výboru do USA (Stát Havaj) a na Marshallovy ostrovy (4. dubna 2007) 
č. 60k žádosti o informaci o výběrových řízeních na obsazení místa ředitelů Českých center (5. dubna 2007) 

<<1234567>>
ISP (příhlásit)