Zahraniční výbor
Usnesení

č. 93k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis /sněmovní tisk 327/ (28. listopadu 2007) 
č. 94k bodu 2/ Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU - Kosovo (16. ledna 2008) 
č. 95k bodu 4/ Zásah chorvatské policie vůči občankám České republiky (16. ledna 2008) 
č. 96k bodu 5/ Prioritní oblasti předsednictví České republiky v Radě Evropské unie v prvním pololetí roku 2009 (16. ledna 2008) 
č. 97k bodu 6/ Informace o nové organizační struktuře Ministerstva zahraničních věcí (16. ledna 2008) 
č. 98k vládnímu návrhu kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Portugalskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací /sněmovní tisk 357/ (17. ledna 2008) 
č. 99k vládnímu návrhu kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Království Bahrajn o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 15. října 2007 v Praze /sněmovní tisk 356/ (17. ledna 2008) 
č. 100k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu změna Úmluvy o fyzické ochraně jaderných materiálů přijatá ve Vídni dne 8. července 2005 diplomatickou konferencí svolanou k projednání navrhovaných změn /sněmovní tisk 311/ (17. ledna 2008) 
č. 101k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o vědeckotechnické spolupráci, podepsaná v Praze dne 6. září 2007 /sněmovní tisk 326/ (17. ledna 2008) 
č. 102k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o předávání a přebírání občanů obou států, podepsaná v Praze dne 12. září 2007 /sněmovní tisk 328/ (17. ledna 2008) 
č. 103k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými, podepsaná v Praze dne 7. září 2007 (sněmovní tisk 313) (17. ledna 2008) 
č. 104k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Ukrajinou, kterým se mění Smlouva mezi Českou republikou a Ukrajinou o právní pomoci v občanských věcech, podepsaná 28. května 2001 v Kyjevě /sněmovní tisk 343/ (17. ledna 2008) 
č. 105k bodu 15/ Připomínky a podněty poslanců – Podnět posl. V. Exnera týkající se materiálu o povaze a účasti České republiky v Evropské obranné agentuře poskytnutém zahraničnímu výboru ministryní obrany (17. ledna 2008) 
č. 106k bodu 15/ Připomínky a podněty poslanců – Podnět posl. V. Exnera týkající se nóty informující o tureckých vojenských operacích do severního Iráku zaslané zahraničnímu výboru velvyslancem Turecké republiky v České republice 19. prosince 2007 (17. ledna 2008) 
č. 107k budoucímu statutu Kosova (31. ledna 2008) 
č. 108k návrhu na vyslání delegace zahraničního výboru do Turecka a Ázerbajdžánu (31. ledna 2008) 
č. 109k bodu Informace o vydávání víz zastupitelskými úřady ČR v zahraničí (20. února 2008) 
č. 110k návrhu na vyslání delegace zahraničního výboru do USA (20. února 2008) 
č. 111k vystoupení ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga - priority zahraniční politiky České republiky na rok 2008 (21. února 2008) 
č. 112k návrhu na vyslání delegace zahraničního výboru do Indonésie a Východního Timoru (19. března 2008) 

<<1234567>>
ISP (příhlásit)