Zahraniční výbor
Usnesení

č. 61k návrhu na vyslání delegace zahraničního výboru do Kanady (16. května 2007) 
č. 62Společná zahraniční a bezpečnostní politika Evropské unie (příprava jednání delegace zahraničního výboru v Kanadě ve dnech 28. 5. – 1. 6. 2007) (16. května 2007) 
č. 63k návrhu podvýborů zahraničního výboru pro prezentaci České republiky a pro vnější ekonomické vztahy vzešlý z jednání dne 22. března 2007 k bodu „Prezentace činnosti Agentury CzechInvest” (16. května 2007) 
č. 64k informaci o činnosti podvýborů zahraničního výboru (16. května 2007) 
č. 65k žádosti o informaci týkajcící se Dohody PNR (16. května 2007) 
č. 66k návrhu Státního závěrečného účtu České republiky za rok 2006 - kapitola 306 Ministerstvo zahraničních věcí (16. května 2007) 
č. 67k návrhu na vyslání delegace zahraničního výboru do Ruské federace (14. srpna 2007) 
č. 68k vystoupení ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga (23. srpna 2007) 
č. 69k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu změna Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (Aarhus, 25. června 1998) /sněmovní tisk 194/ (23. srpna 2007) 
č. 70k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu změna čl. 25 a čl. 26 Úmluvy o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer (Helsinky, 17. března 1992) /sněmovní tisk 195/ (23. srpna 2007) 
č. 71k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé /sněmovní tisk 204/ (23. srpna 2007) 
č. 72k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání v oblasti vysokého školství, podepsaná v Praze dne 23. března 2007 /sněmovní tisk 208/ (23. srpna 2007) 
č. 73k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, který byl podepsán v Moskvě dne 27. dubna 2007 /sněmovní tisk 218/ (23. srpna 2007) 
č. 74žádost o projednání nesplněných usnesení zahraničního výboru (23. srpna 2007) 
č. 75k aktuální situaci v Barmě/Myanmaru (26. září 2007) 
č. 76k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Opční protokol k Úmluvě o bezpečností personálu Organizace spojených národů a přidruženého personálu přijatého dne 8. prosince 2005 /sněmovní tisk 226/ (14. listopadu 2007) 
č. 77k záměru působení České republiky v Afghánistánu v roce 2008 v rámci alianční operace Mezinárodních bezpečnostních podpůrných sil (ISAF) a zřízení a vedení samostatného provinčního rekonstrukčního týmu (PRT) v provincii Loghar (14. listopadu 2007) 
č. 78k vládnímu návrhu působení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích v roce 2008 /sněmovní tisk 347/ (14. listopadu 2007) 
č. 79k návrhu na vyslání delegace zahraničního výboru do Makedonie (15. listopadu 2007) 
č. 80k vládnímu návrhu, který se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouvy mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o vzájemné ochraně a výměně utajovaných informací /sněmovní tisk 235/ (15. listopadu 2007) 

<<12345678>>
ISP (příhlásit)