Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
Usnesení

č. 81Rozpočty územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad soudržnosti (12. listopadu 2014) 
č. 82Návrh státního rozpočtu na rok 2015 kapitola 314 - Ministerstvo vnitra (12. listopadu 2014) 
č. 83Záměry zahraničních cest poslanců výboru v roce 2015 (12. listopadu 2014) 
č. 84Reforma veřejné správy (12. listopadu 2014) 
č. 85Výjezdní jednání výboru ISSS 2015 Hradec Králové Konference (12. listopadu 2014) 
č. 86Výjezdní jednání výboru GO - Regiontour Brno 2015 (12. listopadu 2014) 
č. 87Poskytování informací o aktuálním stavu monitorovacího systému (12. listopadu 2014) 
č. 88Strategický rámec rozvoje veřejné správy (13. ledna 2015) 
č. 89Návrh poslanců Františka Adámka, Štěpána Stupčuka, Jiřího Koskuby, Jaroslava Zavadila a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 124 (14. ledna 2015) 
č. 90Návrh Zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 164 (14. ledna 2015) 
č. 91Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Zuzky Bebarové-Rujbrové, Stanislava Grospiče a Vojtěcha Adama na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 234 (14. ledna 2015) 
č. 92k žádosti obce Bělčice o stanovení městem (28. ledna 2015) 
č. 93Kontrolní systémy Ministerstva financí při čerpání finančních prostředků schválených operačních programů 2014 - 2020 (28. ledna 2015) 
č. 95Zařazení poslanců do Rady vlády pro veřejnou správu (29. ledna 2015) 
č. 96Informace o státní podpoře sportu (26. února 2015) 
č. 97Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o účasti cizinců na veřejném životě na místní úrovni ze dne 5. února 1992, podepsaná za Českou republiku dne 7. června 2000, sněmovní tisk 375 (26. února 2015) 
č. 98Informace Ministerstva vnitra o stavu e-Governmentu (26. února 2015) 
č. 99Záměr zahraniční cesty poslanců výboru (26. února 2015) 
č. 100Přijetí zahraniční delegace poslanců NR SR (26. února 2015) 
č. 101Informace Ministerstva pro místní rozvoj o stavu procesu schvalování OP pro období 2014 - 2020 (26. února 2015) 

<<123456789>>
ISP (příhlásit)