Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
Usnesení

č. 21Systém kontrol ve veřejné správě (26. února 2014) 
č. 22K žádosti obce Libštát o stanovení městysem (19. března 2013) 
č. 23Složení delegace poslanců při přijetí delegace poslanců NR SR (19. března 2014) 
č. 24Seminář ke sněmovnímu tisku 42 (19. března 2014) 
č. 25Změna záměru vyslání delegace poslanců do zahraničí (19. března 2014) 
č. 26Pověření poslanců - podvýbory (19. března 2014) 
č. 27Systém kontrol ve veřejné správě (5. března 2014) 
č. 28schvaluje účast poslanců výboru na Konferenci internet ve státní správě a samosprávě v Hradci Králové ve dnech 6. - 8. dubna 2014. (19. března 2014) 
č. 29Návrh státního závěrečného účtu za rok 2013 kapitoly 317 Ministerstvo pro místní rozvoj (10. dubna 2014) 
č. 30Návrh státního závěrečného účtu za rok 2013 kapitoly 314 Ministerstvo vnitra - část správní (10. dubna 2014) 
č. 31Záměry Ministerstva vnitra v oblasti veřejné správy a E-Governmentu v 7. volebním období PSP ČR (10. dubna 2014) 
č. 32Vládní návrh zákona o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů), sněmovní tisk 57 (10. dubna 2014) 
č. 33k žádosti obce Liblín o stanovení městysem (10. dubna 2014) 
č. 34k volbě členů podvýboru pro cestovní ruch (10. dubna 2014) 
č. 35k volbě členů podvýboru pro veřejnou správu a E-Government (10. dubna 2014) 
č. 36k účasti poslanců výboru na mezinárodním setkání předsedů výborů v Chorvatské republice ve dnech 10. - 13. září 2014 (10. dubna 2014) 
č. 37Účetní uzávěrka a výroční zpráva o činnosti Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2013 (29. dubna 2014) 
č. 38Návrh státního závěrečného účtu za rok 2013 - Územní rozpočty (29. dubna 2014) 
č. 39Složení delegace poslanců výboru na zahraniční cestu do Finska ve dnech 2. - 5. června 2014 (29. dubna 2014) 
č. 40k volbě předsedy podvýboru pro veřejnou správu a E-Government (20. května 2014) 

<<123456>>
ISP (příhlásit)