Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
Usnesení

č. 143Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 610. (11. listopadu 2015) 
č. 144Návrh státního rozpočtu na rok 2016, kapitola č. 314 – Ministerstvo vnitra – část správní. (11. listopadu 2015) 
č. 145Informace Ministerstva vnitra o stavu e-Governmentu na základě usnesení výboru č. 98 za dne 26. února 2015. (11. listopadu 2015) 
č. 146Návrh státního rozpočtu na rok 2016 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2017 a 2018, kapitola č. 317 – Ministerstvo pro místní rozvoj. (12. listopadu 2015) 
č. 147Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2016 a střednědobého výhledu na roky 2017 a 2018, sněmovní tisk 615. (12. listopadu 2015) 
č. 148Rozpočty územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a Regionálních rad regionů soudržnosti na rok 2016. (12. listopadu 2015) 
č. 149Vládní návrh zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, sněmovní tisk 412. (12. listopadu 2015) 
č. 150Informace o stavu přípravy novely stavebního zákona, včetně dosud nevyřešených rozporů. (12. listopadu 2015) 
č. 151Záměry zahraničních cest poslanců výboru pro rok 2016. (12. listopadu 2015) 
č. 152Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 610. (11. listopadu 2015) 
č. 153Výjezdní zasedání Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj PSP ČR (12. listopadu 2015) 
č. 154Účast poslanců výboru na ISSS v Hradci Králové (12. listopadu 2015) 
č. 155k žádosti obce Žernov o stanovení městysem. (2. prosince 2015) 
č. 156Vládní návrh zákona o zadávání veřejných zakázek, sněmovní tisk 637 (2. prosince 2015) 
č. 157Vládní návrh zákona o zadávání veřejných zakázek, sněmovní tisk 638 (2. prosince 2015) 
č. 158Návrh poslanců Věry Kovářové, Petra Gazdíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 543 (2. prosince 2015) 
č. 159Vládní návrh zákona o zadávání veřejných zakázek, sněmovní tisk 637. (13. ledna 2016) 
č. 160Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek, sněmovní tisk 638. (13. ledna 2016) 
č. 161Vyslání delegace poslanců výboru na Slovensko ve dnech 8. – 9. února 2016 (13. ledna 2016) 
č. 162Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony, sněmovní tisk 655, (seminář) (13. ledna 2016) 

<<456789101112>>
ISP (příhlásit)