Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
Usnesení

č. 163Přijetí delegace poslanců Rumunska (13. ledna 2016) 
č. 164Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 256/ 2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), sněmovní tisk 454. (Jednání garančního výboru). (3. února 2016) 
č. 165Vládní návrh zákona o hazardních hrách, sněmovní tisk 578 (3. února 2016) 
č. 166Vládní návrh zákona o dani z hazardních her, sněmovní tisk 579 (3. února 2016) 
č. 167Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her, sněmovní tisk 580. (3. února 2016) 
č. 168Vládní návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, sněmovní tisk 508. (3. února 2016) 
č. 169Vládní návrh zákona o některých přestupcích, sněmovní tisk 554. (3. února 2016) 
č. 170Vládní návrh zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, sněmovní tisk 555. (3. února 2016) 
č. 171Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, sněmovní tisk 655. (4. února 2016) 
č. 172ládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, sněmovní tisk 564. (4. února 2016) 
č. 173Vládní návrh atomového zákona, sněmovní tisk 560. (4. února 2016) 
č. 174Složení delegace poslanců na zahraniční cestě do Ruska ve dnech 13. – 17. března 2016 (3. února 2016) 
č. 175Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, sněmovní tisk 655 (doprovodné usnesení). (4. února 2016) 
č. 176Vládní návrh zákona o zadávání veřejných zakázek, sněmovní tisk 637. (Jednání garančního výboru). (18. února 2016) 
č. 177Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek, sněmovní tisk 638. (Jednání garančního výboru). (1. března 2016) 
č. 178Informace o systému kontrol ve veřejné správě a při čerpání veřejných finančních prostředků (18. února 2016) 
č. 179Informace o průběhu implementace služebního zákona (18. února 2016) 
č. 180Vládní návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, sněmovní tisk 508 (18. února 2016) 
č. 181Vládní návrh zákona o zadávání veřejných zakázek, sněmovní tisk 637. (Jednání garančního výboru) (1. března 2016) 
č. 182ze dne 10. března 2016 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, sněmovní tisk 655 (10. března 2016) 

<<5678910111213>>
ISP (příhlásit)